Công văn 6193/BTC-PC

Công văn 6193/BTC-PC năm 2014 giới thiệu đề cương luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6193/BTC-PC 2014 giới thiệu đề cương luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6193/BTC-PC
V/v giới thiệu đề cương luật đã được Quốc hội thông qua tại các kỳ họp.

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Trong thời gian qua Quốc hội đã thông qua các Luật: Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Luật việc làm; Luật tiếp công dân; Luật đất đai (sửa đổi); Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thi đua, khen thưởng; Luật đấu thầu (sửa đổi). Đây là những văn bản pháp luật được ban hành có ý nghĩa quan trọng trong việc thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân.

Trên cơ sở đề cương giới thiệu Luật của Bộ Tư pháp, để đảm bảo cho việc phổ biến được liên tục, kịp thời và đạt hiệu quả cao, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị căn cứ vào Quyết định số 120/QĐ-BTC ngày 14 tháng 01 năm 2014 về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 để triển khai nhiệm vụ phổ biến các Luật trên theo các hình thức thích hợp. Đề cương giới thiệu các luật này được đăng tải trên Trang thông tin pháp luật Tài chính tại địa chỉ: http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/ilfv/trangchu (mục tin tức - sự kiện/ tin hoạt động tuyên truyền pháp luật).

Một số điểm cần lưu ý như sau:

- Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thi đua, khen thưởng, đề nghị Vụ Thi đua khen thưởng thực hiện phổ biến đến các đơn vị để nắm vững, triển khai thực hiện hiệu quả công tác này.

- Đối với Luật tiếp công dân, đề nghị Thanh tra Bộ và các đơn vị có liên quan (Tổng cục Thuế, TCHQ, TCDTNN, KBNN, UBCKNN,...) thực hiện phổ biến đến các cán bộ, công chức được giao làm nhiệm vụ tiếp công dân.

- Đối với Luật đấu thầu (sửa đổi) đề nghị Cục Kế hoạch tài chính và các đơn vị có liên quan (Tổng cục Thuế, TCHQ, TCDTNN, KBNN, UBCKNN,...) nghiên cứu, phổ biến các nội dung liên quan đến công tác của đơn vị tới các cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ liên quan đến đấu thầu.

Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đề nghị báo cáo về Vụ Pháp chế trước ngày 15/06/2014 để tổng hợp báo cáo Bộ kết quả công tác này trong 6 tháng đầu năm 2014.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC. (30b)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đặng Công Khôi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6193/BTC-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6193/BTC-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/2014
Ngày hiệu lực13/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6193/BTC-PC 2014 giới thiệu đề cương luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6193/BTC-PC 2014 giới thiệu đề cương luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6193/BTC-PC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýĐặng Công Khôi
        Ngày ban hành13/05/2014
        Ngày hiệu lực13/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 6193/BTC-PC 2014 giới thiệu đề cương luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp

         Lịch sử hiệu lực Công văn 6193/BTC-PC 2014 giới thiệu đề cương luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp

         • 13/05/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 13/05/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực