Công văn 6229/QLD-KD

Công văn 6229/QLD-KD năm 2019 về nhập khẩu thuốc độc có giấy đăng ký lưu hành do Cục Quản lý Dược ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6229/QLD-KD 2019 nhập khẩu thuốc độc có giấy đăng ký lưu hành


BỘ Y TẾ
CỤC QUN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6229/QLD-KD
V/v nhập khẩu thuốc độc có giấy đăng ký lưu hành

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Một thành viên VIMEDIMEX Bình Dương
Số 18 L1-2 VSIP II, đường s 3, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore 2, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Cục Quản lý Dược nhận được Đơn hàng số 2357/VMBD ngày 31/3/2019 của Công ty về việc nhập khẩu thuốc độc có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược;

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế,

Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BYT ngày 03/5/2017 của Bộ Y tế ban hành danh mục thuốc độc và nguyên liệu độc làm thuốc,

Cục Quản lý Dược có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận Đơn hàng nhập khẩu số 2357/VMBD ngày 31/3/2019 gồm 01 trang 01 khoản có đóng dấu xác nhận của Cục Quản lý Dược.

2. Thuốc nhập khẩu phải theo đúng hồ sơ đăng ký thuốc đã được Bộ Y tế phê duyệt (VN-21185-18). Công ty phải chịu trách nhiệm về chất lượng thuốc nhập khẩu và chỉ được bán thuốc cho các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở kinh doanh có đủ điều kiện kinh doanh thuốc đáp ng quy định tại điểm b khoản 5 Điều 143 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP với mục đích làm thuốc chữa bệnh cho người, không sử dụng vào mục đích khác.

3. Trường hợp nhập khẩu thuốc theo quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 59 của Luật dược 2016, cơ sở xuất trình vận tải đơn của lô thuốc thể hiện hàng hóa được xuất từ cảng đi của nước xuất khẩu trước ngày giấy đăng ký lưu hành và giấy phép nhập khẩu hết thời hạn hiệu lực để được thông quan theo quy định tại điểm b khoản 49 Điều 5 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP.

4. Công ty phải thực hiện các quy định hiện hành về kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt và các quy định v dược có liên quan.

5. Đơn hàng có giá trị 01 năm kể từ ngày ký công văn này.

6. Giấy phép nhập khẩu số 21175/QLD-KD ngày 07/11/2018 hết hiệu lực.

Cục Quản lý Dược thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng Vũ Tuấn Cường (để b/c);
- Tổng Cục Hải quan (để p/h);
- Lưu:VT, KD(G).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯNG
Đỗ Văn Đông

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6229/QLD-KD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6229/QLD-KD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/04/2019
Ngày hiệu lực25/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6229/QLD-KD

Lược đồ Công văn 6229/QLD-KD 2019 nhập khẩu thuốc độc có giấy đăng ký lưu hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6229/QLD-KD 2019 nhập khẩu thuốc độc có giấy đăng ký lưu hành
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6229/QLD-KD
        Cơ quan ban hànhCục Quản lý dược
        Người kýĐỗ Văn Đông
        Ngày ban hành25/04/2019
        Ngày hiệu lực25/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6229/QLD-KD 2019 nhập khẩu thuốc độc có giấy đăng ký lưu hành

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6229/QLD-KD 2019 nhập khẩu thuốc độc có giấy đăng ký lưu hành

           • 25/04/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/04/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực