Công văn 624/BNN-TCTL

Công văn 624/BNN-TCTL hỗ trợ kinh phí để nâng cấp tuyến đê sông cần đầu tư cấp bách phục vụ phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, thành phố Hải Phòng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 624/BNN-TCTL hỗ trợ kinh phí để nâng cấp tuyến đê sông cần đầu tư cấp


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 624/BNN-TCTL
V/v hỗ trợ kinh phí để nâng cấp các tuyến đê sông cần đầu tư cấp bách phục vụ phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, thành phố Hải Phòng.

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Phiếu chuyển văn bản số 156/PC-VPCP ngày 15/02/2012 của Văn phòng Chính phủ về đề nghị hỗ trợ kinh phí để nâng cấp các tuyến đê sông cần đầu tư cấp bách phục vụ phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng trình Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 02/TTr-UBND ngày 07/02/2012; về vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Các dự án đầu tư nâng cấp tuyến đê tả Lạch Tray từ K0+000 đến K19+000 (Tổng cục Thủy lợi có ý kiến về giải pháp kỹ thuật tại văn bản số 334/TCTL-ĐĐ ngày 15/7/2010; UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 998/QĐ-UBND ngày 30/6/2011) và dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý cấp bách chống xói lở bờ đê tả sông Lạch Tray đoạn K15+450 đến K16+600 và đoạn K17+590 đến K19+000 (Tổng cục Thủy lợi có ý kiến về giải pháp kỹ thuật tại văn bản số 912/TCTL-ĐĐ ngày 17/12/2010; UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1705/QĐ-UBND ngày 25/11/2011) thuộc Chương trình nâng cấp hệ thống đê sông đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 09/12/2009. Do vậy, việc hỗ trợ kinh phí để đầu tư thực hiện, từng bước hoàn thành chương trình, đảm bảo an toàn đê điều, phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai là cần thiết. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ghi nhận và sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hỗ trợ cho Thành phố khi có nguồn vốn.

Thực hiện Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư vốn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ, theo đó đề nghị UBND thành phố Hải Phòng xác định rõ về nguồn vốn thực hiện dự án và khả năng cân đối bảo đảm đủ vốn để hoàn thành các dự án trên theo đúng thời gian quy định.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tới Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng biết để phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- Sở NN&PTNT tp Hải Phòng;
- Chi cục QLĐĐ&PCLB Hải Phòng;
- Lưu VT, TCTL (VT, QLQHKH-3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 624/BNN-TCTL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu624/BNN-TCTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2012
Ngày hiệu lực14/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 624/BNN-TCTL hỗ trợ kinh phí để nâng cấp tuyến đê sông cần đầu tư cấp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 624/BNN-TCTL hỗ trợ kinh phí để nâng cấp tuyến đê sông cần đầu tư cấp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu624/BNN-TCTL
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýĐào Xuân Học
        Ngày ban hành14/03/2012
        Ngày hiệu lực14/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 624/BNN-TCTL hỗ trợ kinh phí để nâng cấp tuyến đê sông cần đầu tư cấp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 624/BNN-TCTL hỗ trợ kinh phí để nâng cấp tuyến đê sông cần đầu tư cấp

           • 14/03/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/03/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực