Công văn 63/TCT-CS

Công văn 63/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 63/TCT-CS 2018 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63/TCT-CS
V/v: chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức
(Đ/c: Quốc lộ 1a, Phường Điện Nam Trung, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 13249/VPCP-ĐMDN ngày 12/12/2017 của Văn Phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức về chính sách thuế TNDN trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ. Về kiến nghị của Công ty, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 01/11/2017 , Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 5070/TCT-CS trả lời Công ty CP Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức về chính sách thuế TNDN, theo đó:

- Nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế TNDN: "Trong cùng một thời gian, nếu doanh nghiệp được hưởng nhiều mức ưu đãi thuế khác nhau đối với cùng một khoản thu nhập thì doanhnghiệp được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi thuế có lợi nhất".

- Ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng trong giai đoạn năm 2009 - năm 2013 đã được quy định cụ thể tại điểm b khoản 20 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/12/2015 của Chính phủ và khoản 1 Điều 13 Thông tư số 12/2015/NĐ-CP">96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính.

Do đó, trường hợp Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức có dự án đầu tư mở rộng hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2013; tính đến kỳ tính thuế năm 2014 Công ty đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng thì Công ty được hưởng ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015. Trường hợp Công ty lựa chọn áp dụng thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại (không được hưởng thuế suất thuế TNDN) cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015 thì Công ty phải thực hiện nhất quán; năm 2014, Công ty không được áp dụng ưu đãi thuế suất thuế TNDN 10% đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng.

Sau khi hết thời gian miễn, giảm thuế đối với dự án đầu tư mở rộng này, nếu thực tế Công ty đáp ứng điều kiện về Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hoá trong lĩnh vực y tế theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì Công ty được áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% đối với thu nhập từ hoạt động xã hội hoá trong lĩnh vực y tế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Vụ Đổi mới doanh nghiệp – VPCP;
- Cục Thuế tỉnh Quảng Nam;
- Văn phòng Bộ (để báo cáo);
- Vụ PC (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 63/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 63/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/01/2018
Ngày hiệu lực 04/01/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 63/TCT-CS

Lược đồ Công văn 63/TCT-CS 2018 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 63/TCT-CS 2018 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 63/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành 04/01/2018
Ngày hiệu lực 04/01/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 63/TCT-CS 2018 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Lịch sử hiệu lực Công văn 63/TCT-CS 2018 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

  • 04/01/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 04/01/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực