Công văn 630/CT-TTHT

Công văn 630/CT-TTHT năm 2019 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 630/CT-TTHT 2019 ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp Hồ Chí Minh


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 630/CT-TTHT
V/v: Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH GO1 Việt
Địa chỉ: 271H Nguyễn Trọng Tuyển, P.1, Q.Tân Bình, TP.HCM
Mã số thuế: 0312645719

Trả lời văn bản ngày 01/2018/CV-CT của Công ty ngày 19/12/2018 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ngày 8/4/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử;

Căn cứ Thông tư số 16/2014/TT-BTTTT ngày 18/11/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm;

Căn cứ Thông tư số 218/2013/NĐ-CP thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp">78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/08/2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế kể từ năm 2014):

+ Tại Khoản 5 Điều 18 quy định về điều kiện áp dụng ưu đãi thuế TNDN:

“Dự án đầu tư mới:

a) Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP là:

- Dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần thứ nhất từ ngày 01/01/2014 và phát sinh doanh thu của dự án đó từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

…"

+ Tại Điều 19 quy định về thuế suất ưu đãi:

“1. Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) áp dụng đối với:

b) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực: ... sản xuất sản phẩm phần mềm...”

…”

+ Tại Điều 20 quy định ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế:

“Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong chín năm tiếp theo đối với:

a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư này.

…”

Căn cứ Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 sửa đổi bổ sung Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 218/2013/NĐ-CP thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp">78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về ưu đãi thuế TNDN:

“…

Đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư chỉ áp dụng đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư lần đầu của doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh nếu có sự thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đu tư nhưng sự thay đổi đó không làm thay đổi việc đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế của dự án đó theo quy định thì doanh nghiệp tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế cho thời gian còn lại hoặc ưu đãi theo diện đầu tư mở rộng nếu đáp ứng điều kiện ưu đãi theo quy định.

…”

Trường hợp của Công ty là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 03/01/2014 (mã số dự án: 411043002441); mục tiêu hoạt động: dịch vụ phân tích hệ thống, dịch vụ thiết kế hệ thống, dịch vụ lập trình...; thời hạn hoạt động là 5 năm kể từ ngày 03/01/2014: đối với hoạt động được xác định là hoạt động sản xuất phần mềm theo quy định tại Thông tư số 16/2014/TT-BTTTT và thuộc Danh mục sản phẩm phần mềm ban hành kèm theo Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông thì khoản thu nhập từ hoạt động này được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định nêu trên.

Trường hợp Công ty được gia hạn giấy chứng nhận đầu tư nhưng không làm thay đổi việc đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế của dự án đó theo quy định thì Công ty tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế cho thời gian còn lại.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2;
- P.PC;
- Lưu VT; TTHT.
2549
lnlinh

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 630/CT-TTHT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 630/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/01/2019
Ngày hiệu lực 21/01/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 630/CT-TTHT 2019 ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 630/CT-TTHT 2019 ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp Hồ Chí Minh
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 630/CT-TTHT
Cơ quan ban hành Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Nguyễn Nam Bình
Ngày ban hành 21/01/2019
Ngày hiệu lực 21/01/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 630/CT-TTHT 2019 ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp Hồ Chí Minh

Lịch sử hiệu lực Công văn 630/CT-TTHT 2019 ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp Hồ Chí Minh

  • 21/01/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 21/01/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực