Công văn 6339/TCHQ-VP

Công văn 6339/TCHQ-VP năm 2019 về hướng dẫn triển khai Nghị định 09/2019/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6339/TCHQ-VP 2019 hướng dẫn Nghị định 09/2019/NĐ-CP


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6339/TCHQ-VP
V/v hướng dẫn triển khai Nghị định s 09/2019/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc cơ quan Tng cục.

Đ triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/1/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước, Bộ Tài chính đã có công văn số 8611/BTC-VP ngày 26/7/2019 hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP nh kèm). Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị thuộc khối cơ quan Tổng cục thực hiện các nội dung sau:

1. Các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp lut và văn bản hành chính có quy định chế độ báo cáo định kỳ thực hiện nghiêm túc các điểm 1.1; 1.2; 1.3; 1.4, mục 1 công văn số 8611/BTC-VP ngày 26/7/2019.

2. Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan chủ trì thực hiện điểm 1.5 mục 1 công văn số 8611/BTC-VP ngày 26/7/2019.

3. Văn phòng Tổng cục chủ trì thực hiện điểm 1.6 mục 1 công văn số 8611/BTC-VP ngày 26/7/2019.

Tổng cục Hải quan thông báo đề các đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, VP

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Việt Cường

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6339/TCHQ-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6339/TCHQ-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/10/2019
Ngày hiệu lực04/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6339/TCHQ-VP

Lược đồ Công văn 6339/TCHQ-VP 2019 hướng dẫn Nghị định 09/2019/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6339/TCHQ-VP 2019 hướng dẫn Nghị định 09/2019/NĐ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6339/TCHQ-VP
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýHoàng Việt Cường
        Ngày ban hành04/10/2019
        Ngày hiệu lực04/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6339/TCHQ-VP 2019 hướng dẫn Nghị định 09/2019/NĐ-CP

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6339/TCHQ-VP 2019 hướng dẫn Nghị định 09/2019/NĐ-CP

           • 04/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực