Công văn 636/TCQLĐĐ-CĐKTK

Công văn 636/TCQLĐĐ-CĐKTK giải đáp vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 636/TCQLĐĐ-CĐKTK công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC QUẢN LÝ
ĐẤT ĐAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 636/TCQLĐĐ-CĐKTK
V/v giải đáp một số vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hoàng Su Phì

Phúc Công văn số 01/CV-TN&MT ngày 22 tháng 01 năm 2010 của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hoàng Su Phì về việc xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, Tổng cục Quản lý đất đai có ý kiến như sau:

1. Để phục vụ mục đích lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải tiến hành đo đạc địa chính (đối với khu vực chưa có bản đồ địa chính hoặc bản đồ địa chính không đáp ứng yêu cầu về bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất) để xác định chính xác hiện trạng vị trí, diện tích từng thửa đất trong khu đất thu hồi. Vì vậy, khi xây dựng Thiết kế kỹ thuật – Dự toán, khối lượng đo đạc được tính cho tất cả các thửa đất có liên quan đến thiết kế của tuyến đường (bao gồm cả phần diện tích bị thu hồi và phần diện tích còn lại của thửa đất). Đơn vị thực hiện đo đạc được thanh toán toàn bộ khối lượng công việc đã được duyệt trong Thiết kế kỹ thuật – Dự toán và đã được nghiệm thu. Mức kinh phí được xác định trong Thiết kế kỹ thuật – Dự toán trên cơ sở Định mức kinh tế kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ban hành kèm theo Quyết định số 10/2008/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và các quy định khác có liên quan của Uỷ ban nhân dân Tỉnh.

2. Về kinh phí phục vụ cho việc đo đạc xác định diện tích phải thu hồi.

- Trước ngày 01 tháng 10 năm 2009 (ngày Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có hiệu lực thi hành) kinh phí cho việc chuẩn bị hồ sơ địa chính phục vụ thu hồi đất do chủ đầu tư dự án chi trả.

- Từ ngày 01 tháng 10 năm 2009 đến trước ngày 01 tháng 6 năm 2010 (ngày Thông tư số 57/2010/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất có hiệu lực thi hành) do chưa có hướng dẫn cụ thể của Bộ Tài chính do vậy kinh phí chi cho việc chuẩn bị hồ sơ địa chính phục vụ thu hồi đất do Ủy ban nhân dân Tỉnh quyết định và chủ đầu tư dự án chi trả.

- Từ ngày 01 tháng 6 năm 2010 trở đi nguồn, mức tính chi kinh phí và nội dung chi đảm bảo cho việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định tại Thông tư số 57/2010/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

- Hạng mục chuẩn bị hồ sơ địa chính phục vụ thu hồi đất có thể lập chung trong phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoặc lập riêng và phải được cơ quan Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh, cấp huyện thẩm định theo quy định của Pháp luật đất đai trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tổng cục Quản lý đất đai thông báo để Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hoàng Su Phì biết để tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ Trưởng Nguyễn Mạnh Hiển (để b/c);
- Q.TCT. Phùng Văn Nghệ (để b/c);
- Sở TNMT tỉnh Hà Giang (để chỉ đạo);
- Các Vụ: Kế hoạch, Tài chính thuộc Bộ;
- Vụ KH-TC;
- Lưu VT, VP(TH), Cục ĐKTK, (12b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Văn Lịch

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 636/TCQLĐĐ-CĐKTK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu636/TCQLĐĐ-CĐKTK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/05/2010
Ngày hiệu lực25/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 636/TCQLĐĐ-CĐKTK

Lược đồ Công văn 636/TCQLĐĐ-CĐKTK công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 636/TCQLĐĐ-CĐKTK công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu636/TCQLĐĐ-CĐKTK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Quản lý đất đai
        Người kýLê Văn Lịch
        Ngày ban hành25/05/2010
        Ngày hiệu lực25/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 636/TCQLĐĐ-CĐKTK công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 636/TCQLĐĐ-CĐKTK công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

           • 25/05/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/05/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực