Công văn 6436/VPCP-KTTH

Công văn 6436/VPCP-KTTH thực hiện chủ trương mua tạm trữ thóc, gạo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6436/VPCP-KTTH thực hiện chủ trương mua tạm trữ thóc gạo


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6436/VPCP-KTTH
V/v thực hiện chủ trương mua tạm trữ thóc, gạo

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Hiệp hội Lương thực Việt Nam.

 

Về việc thực hiện chủ trương mua tạm trữ thóc, gạo, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm tổng kết, đánh giá việc thực hiện chủ trương mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân năm 2011 - 2012, vụ Hè Thu năm 2012 vừa qua và báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc nghiên cứu, xây dựng Quy chế mua tạm trữ thóc, gạo và phương thức mua tạm trữ thóc, gạo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 146/TB-VPCP ngày 13 tháng 4 năm 2012, số 232/TB-VPCP ngày 03 tháng 7 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải, PTTg Vũ Văn Ninh (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6436/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6436/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/08/2012
Ngày hiệu lực22/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6436/VPCP-KTTH thực hiện chủ trương mua tạm trữ thóc gạo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6436/VPCP-KTTH thực hiện chủ trương mua tạm trữ thóc gạo
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6436/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành22/08/2012
        Ngày hiệu lực22/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 6436/VPCP-KTTH thực hiện chủ trương mua tạm trữ thóc gạo

             Lịch sử hiệu lực Công văn 6436/VPCP-KTTH thực hiện chủ trương mua tạm trữ thóc gạo

             • 22/08/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 22/08/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực