Công văn 646/BHXH-CSYT

Công văn 646/BHXH-CSYT năm 2016 Hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 646/BHXH-CSYT hướng dẫn 37/2015/TTLT-BYT-BTC thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 646/BHXH-CSYT
V/v Hướng dẫn thực hiện TTLT số 37/2015/TTLT-BYT-BTC

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Bộ Công an;
- Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc;
- Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam.

 

Ngày 16/02/2016 Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 824/BYT-KHTC hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch s 37/2015/TTLT-BYT-BTC. Trên cơ sở phản ánh của các đơn vị, địa phương về các khó khăn, vướng mc; sau khi thng nht với Bộ Tài chính và Bảo him xã hội Việt Nam, Bộ Y tế ban hành Công văn s 1044/BYT-KHTC ngày 29/2/2016, hướng dẫn bổ sung thực hiện Thông tư liên tịch s 37/2015/TTLT-BYT-BTC.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cu BHXH các đơn vthực hiện theo đúng hưng dn tại các Công văn nêu trên Bộ Y tế, đồng thi nghiêm túc thực hiện chđạo ca Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Công văn s 511/BHXH-CSYT ngày 19/02/2016 về việc chun bị triển khai thc hiện Thông tư liên tịch s37/2015/TTLT-BYT-BTC Lưu ý đi với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thanh toán dịch vụ kỹ thuật (DVKT) theo hưng dẫn tại Mục 11 Công văn số 1044/BYT-KHTC: Trường hợp DVKT đã được kết cấu chi phí vào giá ngày giường bệnh hoặc vào giá của DVKT khác (như làm thuốc âm đạo, theo dõi tim thai và cơn co tử cung bng monitor, đo thị lực đơn gin, thử kính loạn th, test HP (urea test, clo test), không có trong Thông tư s 37/2015/TTLT-BYT-BTC thì cơ quan BHXH không thanh toán riêng.

Quá trình triển khai thc hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị BHXH các tnh kịp thời báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam để được giải quyết.

(Gửi kèm theo Công văn này bản sao Công văn s 824/BYT-KHTC và Công văn số 1044/BYT-KHTC ca Bộ Y tế)./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
-
Tổng Giám đc (để b/c);
-
PTNguyễn Minh Thảo;
- Các Ban:
TCKT, KT, DVT, KTNB, TTTT;
-
Lưu: VT, CSYT (3b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Văn Sinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 646/BHXH-CSYT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu646/BHXH-CSYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/03/2016
Ngày hiệu lực01/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 646/BHXH-CSYT hướng dẫn 37/2015/TTLT-BYT-BTC thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 646/BHXH-CSYT hướng dẫn 37/2015/TTLT-BYT-BTC thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu646/BHXH-CSYT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýĐỗ Văn Sinh
        Ngày ban hành01/03/2016
        Ngày hiệu lực01/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 646/BHXH-CSYT hướng dẫn 37/2015/TTLT-BYT-BTC thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 646/BHXH-CSYT hướng dẫn 37/2015/TTLT-BYT-BTC thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

           • 01/03/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/03/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực