Công văn 6472/BTC-CST

Công văn 6472/BTC-CST năm 2016 về miễn thuế nhập khẩu trang thiết bị phục vụ giảng dạy, nghiên cứu do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6472/BTC-CST miễn thuế nhập khẩu trang thiết bị phục vụ giảng dạy nghiên cứu 2016


BỘ TÀI CHÍNH
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6472/BTC-CST
V/v miễn thuế nhập khẩu trang thiết bị phc v giảng dạy, nghiên cứu

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Trả lời công văn số 385/2016/TĐT-CV ngày 23/3/2016 của trường Đại học Tôn Đức Thắng xin miễn các Khoản thuế về nhập khẩu trang thiết bị phục vụ giảng dạy và nghiên cứu, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về thuế nhập khẩu

a) Về đề nghị miễn thuế nhập khẩu đối với thiết bị “hệ thống chụp cắt lớp vi tính và linh kiện đi kèm”:

Tại Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số 100786948400 ngày 22/3/2016 của Trường đại học Tôn Đức Thắng, mặt hàng “hệ thống chụp cắt lp vi tính và linh kiện đi kèm” đã được kê khai vào mã hàng 9022.12.00, mức thuế suất thuế nhập khẩu 0%.

b) Về đề nghị miễn thuế nhập khẩu đối với tất cả trang thiết bị nhập khẩu của trường Đại học Tôn Đức Thng:

- Tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khu quy định: “Hàng hóa nhập khu là hàng chuyên dùng trực tiếp phục vụ cho quốc phòng; an ninh, giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học (trừ trường hợp quy định tại Khoản 13 Điều 12 Nghị định này) được xét miễn thuế nhập khẩu”.

- Tại Khoản 3 Điều 107 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 26/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định các trường hợp được xét miễn thuế: “Hàng hóa nhập khẩu là hàng chuyên dùng trực tiếp phục vụ cho giáo dục, đào tạo theo danh Mục cụ thể do Bộ quản chuyên ngành duyệt”.

Do đó, trường hợp các trang thiết bị nhập khẩu của trường Đại học Tôn Đức Thắng là hàng hóa chuyên dùng trực tiếp phục vụ giáo dục và đào tạo thì thuộc trường hợp được xét miễn thuế theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP; thủ tục xét miễn thuế thực hiện theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

2. Về thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB)

a) Về đề nghị miễn thuế GTGT và thuế TTĐB đối với thiết bị “hệ thống chụp cắt lớp vi tính và linh kiện đi kèm”:

- Luật thuế GTGT không quy định miễn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ.

- Theo quy định tại Khoản 17 Điều 5 Luật thuế GTGT đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 1 của Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Khoản 17 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư thuộc loại trong nưc chưa sản xuất được cn nhập khẩu đ sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát trin công nghệ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Vì vậy, trường hợp Trường Đại học Tôn Đức Thắng nhập khẩu hệ thống chụp cắt lp vi tính và linh kiện kèm đ sử dụng làm phương tiện giảng dạy và thực hành cho sinh viên của trường không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

- Về thuế suất thuế GTGT: Theo quy định tại điểm m Khoản 2 Điều 8 Luật thuế GTGT thì “Giáo cụ dùng để giảng dạy và học tập, bao gồm các loại mô hình, hình vẽ, bảng, phấn, thước kẻ, com-pa và các loại thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm khoa học” thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất là 5%. Bộ Tài chính đã có công văn số 1317/BTC-CST ngày 25/01/2013 hướng dẫn về thuế GTGT đối vi thiết bị dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm. Theo đó, trường hp Trường Đại học Tôn Đức Thắng nhập khẩu hệ thống chụp cắt lp vi tính và linh kiện kèm và đã có văn bản cam kết ngày 21/3/2016 về việc sử dụng hệ thống chụp cắt lớp vi tính và linh kiện kèm này làm phương tiện giảng dạy và thực hành cho sinh viên của trường thì hệ thống chụp cắt lớp vi tính và linh kiện kèm theo này thuộc đối tượng chịu thuế suất GTGT là 5%.

- Thiết bị “hệ thống chụp cắt lớp vi tính và linh kiện đi kèm” nhập khẩu của Trường Đại học Tôn Đức Thắng không thuộc đối tượng nộp thuế TTĐB.

b) Về việc miễn thuế GTGT và thuế TTĐB đối với tất cả trang thiết bị nhập khẩu của trường Đại học Tôn Đức Thắng: Đ nghị trường căn cứ thực tế mặt hàng nhập khẩu và quy định của pháp luật thuế GTGT, thuế TTĐB có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan đ thực hiện.

Bộ Tài chính trả lời để Trường đại học được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ
(để báo cáo);
- V Pháp chế; TCHQ;
- Lưu: VT, CST (PXNK).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6472/BTC-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6472/BTC-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/2016
Ngày hiệu lực13/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6472/BTC-CST miễn thuế nhập khẩu trang thiết bị phục vụ giảng dạy nghiên cứu 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6472/BTC-CST miễn thuế nhập khẩu trang thiết bị phục vụ giảng dạy nghiên cứu 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6472/BTC-CST
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýLưu Đức Huy
        Ngày ban hành13/05/2016
        Ngày hiệu lực13/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6472/BTC-CST miễn thuế nhập khẩu trang thiết bị phục vụ giảng dạy nghiên cứu 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6472/BTC-CST miễn thuế nhập khẩu trang thiết bị phục vụ giảng dạy nghiên cứu 2016

           • 13/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực