Công văn 6487/UBND-GT

Công văn 6487/UBND-GT năm 2013 lựa chọn giải pháp thiết kế cầu khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Công văn 6487/UBND-GT năm 2013 giải pháp thiết kế cầu đầu tư xây dựng công trình giao thông Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6487/UBND-GT
V/v lựa chọn các giải pháp thiết kế cầu khi thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh.

Lâm Đồng, ngày 30 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc.

 

Thực hiện văn bản số 11479/BGTVT-CQLXD ngày 25/10/2013 của Bộ Giao thông vận tải yêu cầu về việc lựa chọn phương án thiết kế mở rộng, nâng cấp các cầu cũ hoặc xây dựng mới cầu giao thông trên tuyến khi thực hiện các dự án xây dựng công trình giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông và phù hợp tình hình, điều kiện thực tế, đồng thời tiết kiệm kinh phí để đảm bảo hiệu quả đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Trong quá trình triển khai các dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống đường bộ do địa phương quản lý, việc lựa chọn phương án phá bỏ cầu cũ trên tuyến phải được cơ quan chủ trì thẩm định thiết kế cơ sở phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra, thống nhất phương án mới được phá bỏ. Trường hợp các cầu cũ vẫn có khả  năng sửa chữa để duy trì khai thác thì lựa chọn phương án giữ nguyên cầu cũ, sửa chữa, nâng cấp để tiếp tục khai thác.

2. Trong quá trình thiết kế các công trình cầu trên tuyến, các đơn vị chủ đầu tư, tư vấn thiết kế lưu ý không được lạm dụng sử dụng móng cọc khoan nhồi để xử lý móng mố, trụ, làm tăng kinh phí đầu tư xây dựng. Chỉ sử dụng móng cọc khoan nhồi trong điều kiện gần khu dân cư hoặc các công trình quan trọng khác.

3. Khi cần phải xây dựng cầu mới, chủ đầu tư, tư vấn thiết kế lưu ý trong trường hợp không cần thiết thì không được lạm dụng sử dụng dầm hộp đúc hẫng, dầm bản rỗng đúc tại chỗ, các kết cấu dầm có chi phí lớn…, làm tăng kinh phí đầu tư xây dựng không cần thiết. Chỉ sử dụng các kết cấu dầm giản đơn phù hợp với quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án để triển khai thực hiện, tiết kiệm kinh phí đầu tư.

4. Giao Sở Giao thông vận tải hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như trên;
- Lưu VT, GT, KH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6487/UBND-GT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6487/UBND-GT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2013
Ngày hiệu lực30/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6487/UBND-GT năm 2013 giải pháp thiết kế cầu đầu tư xây dựng công trình giao thông Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6487/UBND-GT năm 2013 giải pháp thiết kế cầu đầu tư xây dựng công trình giao thông Lâm Đồng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6487/UBND-GT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhạm S
        Ngày ban hành30/10/2013
        Ngày hiệu lực30/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 6487/UBND-GT năm 2013 giải pháp thiết kế cầu đầu tư xây dựng công trình giao thông Lâm Đồng

             Lịch sử hiệu lực Công văn 6487/UBND-GT năm 2013 giải pháp thiết kế cầu đầu tư xây dựng công trình giao thông Lâm Đồng

             • 30/10/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 30/10/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực