Công văn 65/KCM

Công văn 65/KCM của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc huỷ bỏ Thông tư 1708/KHKT-TĐC về kiểm tra hàng hoá xuất khẩu

Nội dung toàn văn Công văn 65/KCM huỷ bỏ TT 1708/KHKT-TĐC về kiểm tra hàng hoá xuất khẩu


BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 65/KCM
V/v huỷ bỏ thông tư 1708/KHKT-TĐC về kiểm tra hàng hoá xuất khẩu

Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 1997

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG SỐ 65/KCM NGÀY 10 THÁNG 01 NĂM 1997 VỀ VIỆC HUỶ BỎ THÔNG TƯ 1708/KHKT-TĐC VỀ KIỂM TRA HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU

Kính gửi: Tổng cục Hải quan,

Ngày 12/12/1989 Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành Thông tư số 1708/KHKT-TĐC hướng dẫn thực hiện quy định của Hội đồng Bộ trưởng về chế độ và tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu (phần quản lý chất lượng hàng hoá xuất, nhập khẩu). Trong đó quy định việc kiểm tra chất lượng đối với hàng hoá xuất khẩu bao gồm việc tự kiểm tra, xác nhận chất lượng của tổ chức kinh doanh xuất, nhập khẩu và việc làm dịch vụ kiểm tra chất lượng hàng hoá xuất khẩu nếu doanh nghiệp không đủ điều kiện để thực hiện việc tự kiểm tra nói trên. Theo Thông tư này, các đơn vị muốn tự kiểm tra, xác nhận chất lượng hoặc làm dịch vụ kiểm tra chất lượng hàng hoá xuất, nhập khẩu phải đăng ký tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Ngày 08/12/1995, Chính phủ ra Nghị định số 86/CP Quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng hàng hoá. Sau đó Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã phối hợp với các Bộ ra Thông tư liên Bộ và Danh mục hàng hoá xuất, nhập khẩu phải kiểm tra nhà nước về chất lượng có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 1997. Theo các quy định này, việc quản lý nhà nước về chất lượng hàng hoá xuất, nhập khẩu chỉ tập trung vào 1 danh mục phải kiểm tra nhà nước về chất lượng.

Hàng năm Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp với các Bộ quản lý chuyên ngành công bố Danh mục hàng hoá xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng và chỉ định các cơ quan thực hiện nhiệm vụ này theo một quy định thống nhất do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành (Quyết định 2579/QĐ-TĐC ngày 28 tháng 10 năm 1996 của Bộ đã ban hành Danh mục cho năm 1997).

Như vậy chỉ có các hàng hoá nằm trong danh mục mới phải chịu sự kiểm soát của cơ quan nhà nước về chất lượng, còn những hàng hoá nằm ngoài danh mục nói trên các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu tự chịu trách nhiệm trước khách hàng của mình. Việc giám định chất lượng theo hợp đồng thương mại phụ thuộc vào thoả thuận giữa người xuất khẩu và nhập khẩu hàng hoá.

Vì vậy, việc quản lý chất lượng đối với hàng hoá xuất khẩu theo cơ chế của Thông tư 1708 nói trên (bao gồm việc tự kiểm tra xác nhận hoặc làm dịch vụ kiểm tra) không còn phù hợp.

Ngày 10/01/1997 Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã ra Quyết định số 70/QĐ-TĐC huỷ bỏ Thông tư 1708/KHKT-TĐC nói trên.

Như vậy, từ ngày 01/01/1997 chỉ những hàng hoá xuất nhập khẩu nằm trong Danh mục ban hành theo Quyết định 2579/QĐ-TĐC ngày 28 tháng 10 năm 1996 phải có giấy xác nhận đạt chất lượng của các cơ quan kiểm tra nhà nước được chỉ định để làm thủ tục thông quan, còn các hàng hoá nằm ngoài Danh mục này không cần có giấy xác nhận chất lượng hàng xuất khẩu của các đơn vị tự kiểm tra, xác nhận hoặc làm dịch vụ kiểm tra nói trên để làm thủ tục thông quan như Thông tư 1708 đã quy định.

Xin thông báo để Quý Tổng cục biết.

 

 

Chu Hảo

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 65/KCM

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu65/KCM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/01/1997
Ngày hiệu lực10/01/1997
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 65/KCM

Lược đồ Công văn 65/KCM huỷ bỏ TT 1708/KHKT-TĐC về kiểm tra hàng hoá xuất khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 65/KCM huỷ bỏ TT 1708/KHKT-TĐC về kiểm tra hàng hoá xuất khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu65/KCM
        Cơ quan ban hànhCông nghệ và Môi trường, Bộ Khoa học
        Người ký***, Chu Hảo
        Ngày ban hành10/01/1997
        Ngày hiệu lực10/01/1997
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 65/KCM huỷ bỏ TT 1708/KHKT-TĐC về kiểm tra hàng hoá xuất khẩu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 65/KCM huỷ bỏ TT 1708/KHKT-TĐC về kiểm tra hàng hoá xuất khẩu

           • 10/01/1997

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/01/1997

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực