Công văn 6535/BGTVT-CQLXD

Công văn 6535/BGTVT-CQLXD năm 2013 triển khai Quyết định 228/QĐ-BGTVT và thực hiện Chỉ thị 05/CT-BGTVT do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6535/BGTVT-CQLXD triển khai Quyết định 228/QĐ-BGTVT và thực hiện Chỉ thị 05/CT-BGTVT năm 2013


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6535/BGTVT-CQLXD
Về việc triển khai Quyết định số 228/QĐ-BGTVT ngày 23/01/2013 và thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BGTVT ngày 07/5/2012 của Bộ Giao thông vận tải.

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Tổng cục, Cục Quản lý chuyên ngành;
- Các Ban Quản lý dự án;
- Các Sở Giao thông vận tải;
- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;
- Tổng công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam;
- Tổng công ty Đầu tư phát triển và QLDA Hạ tầng giao thông Cửu Long.

 

Bộ Giao thông vận tải đã Ban hành Quyết định số 228/QĐ-BGTVT ngày 23/01/2013 về việc Quy định đánh giá kết quả thực hiện của Nhà thầu xây lắp tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định đầu tư. Đồng thời đã có Chỉ thị số 05/CT-BGTVT ngày 07/5/2013 yêu cầu các Chủ đầu tư, Ban QLDA kiện toàn bộ máy và nghiêm túc tổ chức thực hiện công tác đánh giá, báo cáo kết quả đánh giá kết quả thực hiện của Nhà thầu xây lắp.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án nghiên cứu và quán triệt để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định. Quá trình xem xét đánh giá đối với từng tiêu chí, Chủ đầu tư, Ban QLDA cần xem xét các yếu tố khách quan, bất khả kháng hoặc lỗi từ phía Chủ đầu tư (bao gồm việc điều chỉnh thiết kế, chậm GPMB, chậm giải ngân …) làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện Hợp đồng của Nhà thầu. Việc đánh giá phải đảm bảo chính xác, khách quan, công khai, minh bạch; các nguyên nhân không do lỗi của Nhà thầu thì không xem xét đánh giá kết quả thực hiện của Nhà thầu.

Đối với kết quả đánh giá "lỗi" và "vi phạm" của Nhà thầu xây lắp, yêu cầu các Chủ đầu tư, Ban QLDA gửi kèm các tài liệu để chứng minh tính sát thực nội dung đánh giá (Biên bản kiểm tra hiện trường, văn bản nhắc nhở, chấn chỉnh, phê bình, cảnh cáo; văn bản thay thế, xử lý Nhà thầu …) theo quy định.

Về kết quả đánh giá kết quả thực hiện của Nhà thầu xây lắp năm 2013 và các năm tiếp theo của các Chủ đầu tư, Ban QLDA, Bộ Giao thông vận tải không xem xét giải quyết việc giải trình, đính chính về kết quả đánh giá của các Chủ đầu tư, Ban QLDA sau khi đã gửi báo cáo kết quả đánh giá về Bộ. Các Chủ đầu tư, Ban QLDA chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ về kết quả đánh giá và giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, khiếu kiện của các Nhà thầu xây lắp về kết quả đánh giá do mình thực hiện.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Các Vụ: TC, KCHTGT;
- Trung tâm Công nghệ Thông tin;
- Lưu VT, CQLXD (05 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Đông

 

Thuộc tính Công văn 6535/BGTVT-CQLXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6535/BGTVT-CQLXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/07/2013
Ngày hiệu lực05/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6535/BGTVT-CQLXD triển khai Quyết định 228/QĐ-BGTVT và thực hiện Chỉ thị 05/CT-BGTVT năm 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6535/BGTVT-CQLXD triển khai Quyết định 228/QĐ-BGTVT và thực hiện Chỉ thị 05/CT-BGTVT năm 2013
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6535/BGTVT-CQLXD
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Ngọc Đông
        Ngày ban hành05/07/2013
        Ngày hiệu lực05/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6535/BGTVT-CQLXD triển khai Quyết định 228/QĐ-BGTVT và thực hiện Chỉ thị 05/CT-BGTVT năm 2013

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6535/BGTVT-CQLXD triển khai Quyết định 228/QĐ-BGTVT và thực hiện Chỉ thị 05/CT-BGTVT năm 2013

           • 05/07/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/07/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực