Công văn 655/UBND-ĐT

Công văn số 655/UBND-ĐT về việc bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 655/UBND-ĐT bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo NĐ 61/CP


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 655/UBND-ĐT
V/v bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2007

 

Kính gửi:

- Thường trực Hội đồng bán nhà ở TP;
- Sở Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân quận, huyện;
- Hội đồng bán nhà ở quận, huyện;
- Công ty Quản lý kinh doanh nhà TP;
- Công ty 59 - Bộ Quốc phòng;
- Công ty Xây dựng miền Đông – Quân khu 7

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 73/TTg-CN ngày 16 tháng 01 năm 2007 về bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP; Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

1. Giao Thường trực Hội đồng bán nhà ở thành phố phối hợp với Sở Xây dựng căn cứ kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn nêu trên, về bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP của Chính phủ để xây dựng kế hoạch cụ thể, biện pháp quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ bán nhà ở trên địa bàn thành phố, triển khai thực hiện đối với Hội đồng bán nhà ở quận, huyện, Ủy ban nhân dân quận, huyện, Công ty Quản lý kinh doanh nhà thành phố, Công ty 59-Bộ Quốc phòng, Công ty xây dựng miền Đông – Quân khu 7 và báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân thành phố theo định kỳ vào đầu quý trong năm 2007.

2. Theo báo cáo của Thường trực Hội đồng bán nhà ở thành phố thì tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 trên địa bàn thành phố còn 14.695 hồ sơ thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước (không tính 6533 hồ sơ thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước, nhưng thuộc diện không bán theo quy định tại Khoản 1, Điều 1, Nghị định số 21/CP ngày 16 tháng 4 năm 1996 của Chính phủ) trong đó, có 8.847 hồ sơ chưa đủ điều kiện, cần tiến hành xử lý để tiến tới bán nhà theo quy định và có 5.848 hồ sơ đã đủ điều kiện bán nhà theo Nghị định số 61/CP của Chính phủ. Vì vậy, trong kế hoạch bán nhà theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu Thường trực Hội đồng bán nhà ở thành phố, Sở Xây dựng và Hội đồng bán nhà ở quận, huyện cần tập trung xử lý như sau:

2.1. Đối với 5.848 hồ sơ đã đủ điều kiện bán nhà theo Nghị định số 61/CP của Chính phủ cần phải đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành duyệt giá bán nhà trong quý I/2007, để thực hiện bán nhà cho người thuê và để có thời gian tập trung xử lý tồn tại về công tác bán nhà theo đúng tiến độ thời gian được quy định là ngày 31 tháng 12 năm 2007.

2.2. Đối với 8.847 hồ sơ chưa đủ điều kiện bán nhà, cần phải tiến hành phân loại thành nhóm pháp lý để áp dụng theo chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố về xử lý nhà chiếm dụng, về chuyển quyền thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước, về bán nhà theo hai cơ chế giá … Giao Sở Xây dựng hướng dẫn xử lý cụ thể và thực hiện theo thẩm quyền. Trong trường hợp, vượt thẩm quyền thì Sở Xây dựng tập hợp, phân loại thành từng dạng hồ sơ, để đề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố có chủ trương xử lý chung, không trình xin ý kiến lẻ từng trường hợp.

3. Đối với việc tiếp nhận nhà của các địa phương, các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố và các cơ quan Trung ương trên địa bàn thành phố đưa vào quỹ nhà ở của thành phố để thực hiện ký hợp đồng thuê và bán cho người sử dụng. Yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 23/2006/NQ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy công tác chuyển giao và bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ và thực hiện theo quy định tại Chỉ thị số 43/2004/CT-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Giao Sở Xây dựng dự thảo Công văn cho Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo xử lý tiếp nhận đối với các loại nhà có nguồn gốc là nhà thuộc sở hữu Nhà nước được phát hiện thông qua quá trình rà soát tài liệu đăng ký khai nhà trên địa bàn thành phố năm 1999 nhưng đã bố trí sử dụng là nhà ở, cơ quan quản lý nhà trước đây đã giải thể … không có chủ thể lập hồ sơ chuyển giao nhà trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định trong tháng 01 năm 2007.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên; (Đính kèm CV)
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Thành ủy;
- Sở Tài chính;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Quy hoạch – Kiến trúc;
- VPHĐ-UB: CPVP;
- Các Tổ NCTH;
- Lưu: VT, (ĐT Thh) P.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 655/UBND-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu655/UBND-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/01/2007
Ngày hiệu lực31/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 655/UBND-ĐT

Lược đồ Công văn 655/UBND-ĐT bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo NĐ 61/CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 655/UBND-ĐT bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo NĐ 61/CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu655/UBND-ĐT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Hữu Tín
        Ngày ban hành31/01/2007
        Ngày hiệu lực31/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 655/UBND-ĐT bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo NĐ 61/CP

           Lịch sử hiệu lực Công văn 655/UBND-ĐT bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo NĐ 61/CP

           • 31/01/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/01/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực