Công văn 6578/SXD-QLN

Công văn số 6578/SXD-QLN về việc tiếp nhận quỹ nhà ở do đơn vị tự quản chuyển giao cho ngành đất quản lý được kết thúc vào ngày 30/9/2007 do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6578/SXD-QLN tiếp nhận quỹ nhà ở do đơn vị tự quản chuyển giao cho ngành đất quản lý được kết thúc vào ngày 30/9/2007


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG

*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số:  6578/SXD-QLN
V/v tiếp nhận quỹ nhà ở do đơn vị tự quản chuyển giao cho ngành đất quản lý được kết thúc vào ngày 30/9/2007

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2007

 

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

- Các Sở, Ban, ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện.
Các cơ quan Trung ương trú đóng trên địa bàn thành phố.

 

Căn cứ theo Thông tư số 01/BXD-QLN ngày 04-03-1996 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn việc chuyển giao nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước thuộc diện được bán từ các cơ quan hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang, đoàn thể nhân dân, tổ chức chính trị, xã hội, các doanh nghiệp Nhà nước cho bên bán nhà.
Căn cứ Chỉ thị số 43/2004/CT-TTg ngày 03-12-2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Căn cứ văn bản số 73/TTg-CN ngày 16-01-2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 05-07-1994 của Chính phủ.
Căn cứ Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19-01-2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước.
Căn cứ văn bản số 1696/UBND-ĐT ngay 26-03-2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về xử lý, tiếp nhận nhà có nguồn gốc là nhà thuộc sở hữu Nhà nước được phát hiện qua đăng ký kê khai nhà trên địa bàn thành phố năm 1999
.

Ngày 04-10-2006, Sở Xây dựng có công văn số 8801/SXD-QLN gởi các Sở, Ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan Trung ương trú đóng trên địa bàn thành phố đề nghị khẩn trương lập hồ sơ chuyển giao quỹ nhà ở do đơn vị tự quản cho ngành nhà đất quản lý trước ngày 30-11-2006 theo Nghị quyết số 23/2006/NQ-CP ngày 07-09-2006 của Chính phủ.

Ngày 03-05-2007, Sở Xây dựng đã có công văn số 2976/QXD-QLN hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận, huyện và công ty Quản lý Kinh doanh nhà thành phố thực hiện văn bản số 1696/UBND-ĐT ngày 26-03-2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về xử lý tiếp nhận nhà có nguồn gốc là nhà thuộc sở hữu Nhà nước được phát hiện qua đăng ký kê khai nhà trên địa bàn thành phố năm 1999.

Ngày 12-06-2007, Sở Xây dựng có công văn số 4158/SXD-QLN đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương liên hệ Sở Xây dựng để lập hồ sơ chuyển giao quỹ nhà ở do đơn vị tự quản cho ngành nhà đất quản lý trước ngày 30-06-2007. Sau thời điểm này, Sở Xây dựng không chịu trách nhiệm nếu việc chuyển chậm trễ ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của các hộ đang sử dụng nhà.

Nay thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại điểm 7 Văn bản bản số 5310/UBND-ĐTMT ngày 17-08-2007 với nội dung:

"Giao Sở Xây dựng thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng cho các đơn vị đang quản lý nhà ở, nhưng chưa chuyển giao biết việc tiếp nhận quỹ nhà ở sẽ kết thúc vào ngày 30-09-2007, để dành quỹ thời gian trong quý IV/2007 tập trung xử lý những tồn tại, vướng mắc về pháp lý đối với quỹ nhà đã tiếp nhận trước khi bán nhà cho người thuê".

Sở Xây dựng Thông báo đến các cơ quan, đơn vị đang quản lý nhà ở để thực hiện theo nội dung chỉ đạo tại điểm 7 Văn bản số 5310/UBND-ĐTMT ngày 17-08-2007 của Ủy ban nhân dân thành phố./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên ;
- Bộ Xây dựng (để b/c);  
- UBND TP (thay b/c);
- Công ty QLKDN/TP;
- Báo Sài Gòn Giải Phóng; }để thông báo
- Báo Pháp luật; Báo Tuổi trẻ; }theo chỉ đạo
- Báo Người Lao động; } Ủy ban nhân dân
- Đài truyền hình thành phố (HTV9); }thành phố.
- Đài Tiếng nói nhân dân thành phố;
- Lưu VP, QLN.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đỗ Phi Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6578/SXD-QLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6578/SXD-QLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/06/2007
Ngày hiệu lực21/06/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6578/SXD-QLN

Lược đồ Công văn 6578/SXD-QLN tiếp nhận quỹ nhà ở do đơn vị tự quản chuyển giao cho ngành đất quản lý được kết thúc vào ngày 30/9/2007


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6578/SXD-QLN tiếp nhận quỹ nhà ở do đơn vị tự quản chuyển giao cho ngành đất quản lý được kết thúc vào ngày 30/9/2007
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6578/SXD-QLN
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýĐỗ Phi Hùng
        Ngày ban hành21/06/2007
        Ngày hiệu lực21/06/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 6578/SXD-QLN tiếp nhận quỹ nhà ở do đơn vị tự quản chuyển giao cho ngành đất quản lý được kết thúc vào ngày 30/9/2007

         Lịch sử hiệu lực Công văn 6578/SXD-QLN tiếp nhận quỹ nhà ở do đơn vị tự quản chuyển giao cho ngành đất quản lý được kết thúc vào ngày 30/9/2007

         • 21/06/2007

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 21/06/2007

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực