Công văn 662/SXD-KT.QHXD

Công văn 662/SXD-KT.QHXD áp dụng Thông tư 09/2010/TT-BXD về lập quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới do Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 662/SXD-KT.QHXD áp dụng Thông tư 09/2010/TT-BXD


UBND TỈNH KIÊN GIANG
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 662/SXD-KT.QHXD
V/v áp dụng Thông tư 09/2010/TT-BXD ngày 04/8/2010 của Bộ Xây dựng về lập quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.

Rạch Giá, ngày 16 tháng 09 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 02/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới;
- Căn cứ Thông báo số 221/TB-VPCP ngày 20/8/2010 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;
- Căn cứ Thông tư 09/2010/TT-BXD ngày 04/8/2010 của Bộ Xây dựng về quy định việc lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.

Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố:

1. Rà soát các quy hoạch xây dựng nông thôn trên địa bàn các xã để đối chiếu với Bộ tiêu chí Quốc gia nông thôn mới làm cơ sở lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng hoặc điều chỉnh quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.

Đối với các xã đang triển khai lập quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã, các cụm - tuyến dân cư, tái định cư nông thôn theo kế hoạch vốn ngân sách năm 2010 phải được điều chỉnh nội dung nhiệm vụ, đồ án đảm bảo phù hợp với các nội dung quy định tại Thông tư số 09/2010/TT-BXD ngày 04/8/2010 của Bộ Xây dựng và định hướng quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị gửi ý kiến về Sở Xây dựng để nghiên cứu giải quyết.

Sở Xây dựng thông báo để Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Như trên;
- P.QLĐT; P. Công thương huyện, Tx, Tp;
- Lưu VT (tổ khai thác CNTT).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Đằng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 662/SXD-KT.QHXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu662/SXD-KT.QHXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/09/2010
Ngày hiệu lực16/09/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 662/SXD-KT.QHXD áp dụng Thông tư 09/2010/TT-BXD


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 662/SXD-KT.QHXD áp dụng Thông tư 09/2010/TT-BXD
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu662/SXD-KT.QHXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýNguyễn Minh Đằng
        Ngày ban hành16/09/2010
        Ngày hiệu lực16/09/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 662/SXD-KT.QHXD áp dụng Thông tư 09/2010/TT-BXD

            Lịch sử hiệu lực Công văn 662/SXD-KT.QHXD áp dụng Thông tư 09/2010/TT-BXD

            • 16/09/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/09/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực