Công văn 6631/TCHQ-GSQL

Công văn số 6631/TCHQ-GSQL về việc phân loại xe ô tô tải tự đổ và xe ô tô tải tự đổ dạng sắt-xi có buồng lái nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 6631/TCHQ-GSQL phân loại xe ô tô tải tự đổ và xe ô tô tải tự đổ dạng sắt-xi có buồng lái nhập khẩu đã được thay thế bởi Công văn 17927/BTC-TCHQ phân loại mặt hàng xe ôtô tải tự đổ và được áp dụng kể từ ngày 22/12/2009.

Nội dung toàn văn Công văn 6631/TCHQ-GSQL phân loại xe ô tô tải tự đổ và xe ô tô tải tự đổ dạng sắt-xi có buồng lái nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
********

Số: 6631/TCHQ-GSQL
V/v Phân loại mặt hàng ô tô tải tự đổ và ô tô tải tự đổ dạng sắt-xi có buồng lái

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

 

Tổng cục nhận được công văn số 1205/HQLS-NV ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Cục Hải quan Lạng Sơn và công văn của một số Doanh nghiệp nêu vướng mắc về việc phân loại xe ô tô tải tự đổ và xe ô tô tải tự đổ dạng sắt-xi có buồng lái nhập khẩu. Đồng thời, qua công tác kiểm tra tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn và Quảng Ninh về phân loại mặt hàng trên, thấy rằng việc phân loại, áp mã chưa thống nhất, Tổng cục có ý kiến như sau:

1. Việc phân loại mặt hàng xe ô tô tải tự đổ phải căn cứ vào hồ sơ, tài liệu kỹ thuật và thực tế hàng hóa nhập khẩu, cùng các quy định về phân loại hàng hóa nêu trong Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc phân loại hàng hóa, cụ thể:

1.1 Phân loại vào phân nhóm 8704.10: Với các loại xe ô tô tải tự đổ đáp ứng Điều kiện sau:

a) Có các đặc Điểm như đã nêu trong công văn số 3335/TCHQ-GSQL ngày 10/6/2007 của Tổng cục Hải quan. Việc xác định có đáp ứng các đặc Điểm nêu trong công văn hay không? Phải căn cứ vào kết luận của cơ quan, tổ chức giám định chuyên ngành. Trường hợp xe ô tô tải tự đổ chỉ đáp ứng được một số đặc Điểm nêu trong công văn số 3335/TCHQ-GSQL ngày 10/6/2007 của Tổng cục Hải quan, thì yêu cầu Cục Hải quan thực hiện giám định tại các cơ quan, tổ chức giám định chuyên ngành để xác định rõ có phải là xe tải tự đổ được thiết kế để sử dụng trên các loại đường không phải là đường cao tốc không (tức là loại xe được thiết kế chủ yếu dùng chuyên chở trên công trường, nhà máy, hầm mỏ, địa hình xấu, phạm vi hoạt động gần, tốc độ hạn chế). Căn cứ vào kết luận của cơ quan, tổ chức giám định để xác định mã số.

Hoặc:

b) Dựa vào hồ sơ tài liệu kỹ thuật hoặc Tiêu chuẩn TCVN 7271 chứng minh loại xe này là xe ô tô tự đổ được thiết kế sử dụng trên các loại đường không phải là đường cao tốc. Nếu tài liệu kỹ thuật và hồ sơ không thể hiện được nội dung là xe ô tô tải tự đổ được thiết kế để sử dụng trên các loại đường không phải là đường cao tốc, thì Cục Hải quan phải trưng cầu giám định tại cơ quan, tổ chức giám định chuyên ngành. Căn cứ vào kết luận của cơ quan, tổ chức giám định chuyên ngành để xác định mã số hàng hóa.

1.2. Đối với các xe tải tự đổ không đáp ứng các Điều kiện nêu tại Điểm a và b ở trên, phân loại vào phân nhóm 8704.2X.

1.3. Trong văn bản gửi đi trưng cầu giám định phải nêu rõ: Loại xe nhập khẩu có phải là được thiết kế để sử dụng trên các loại đường không phải là đường cao tốc (tức là loại xe được thiết kế chủ yếu dùng chuyên chở trên công trường, nhà máy, hầm mỏ, địa hình xấu, phạm vi hoạt động gần, tốc độ hạn chế) hay không.

1.4. Doanh nghiệp cam đoan và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về khai báo và Mục đích sử dụng xe ô tô tải tự đổ nhập khẩu.

2. Về xử lý thuế: Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn và Quảng Ninh kiểm tra từng hồ sơ nhập khẩu cụ thể để xác định mã số hàng hóa nhập khẩu.

4. Giao Cục trưởng cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn và Quảng Ninh kiểm tra làm rõ, xử lý trách nhiệm đối với những trường hợp cùng một mặt hàng nhưng áp mã không thống nhất trong một Chi cục.

Tổng cục hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn và Quảng Ninh thực hiện. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc vượt thẩm quyền thì báo cáo Tổng cục để có chỉ đạo kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để thực hiện)
- Lưu: VT, GS(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6631/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6631/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/11/2007
Ngày hiệu lực26/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/12/2009
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6631/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 6631/TCHQ-GSQL phân loại xe ô tô tải tự đổ và xe ô tô tải tự đổ dạng sắt-xi có buồng lái nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6631/TCHQ-GSQL phân loại xe ô tô tải tự đổ và xe ô tô tải tự đổ dạng sắt-xi có buồng lái nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6631/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Ngọc Túc
        Ngày ban hành26/11/2007
        Ngày hiệu lực26/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/12/2009
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 6631/TCHQ-GSQL phân loại xe ô tô tải tự đổ và xe ô tô tải tự đổ dạng sắt-xi có buồng lái nhập khẩu

          Lịch sử hiệu lực Công văn 6631/TCHQ-GSQL phân loại xe ô tô tải tự đổ và xe ô tô tải tự đổ dạng sắt-xi có buồng lái nhập khẩu