Công văn 6709/VPCP-CN

Công văn 6709/VPCP-CN năm 2019 về chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6709/VPCP-CN 2019 về chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6709/VPCP-CN
V/v chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 4550/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 03 tháng 7 năm 2019 về chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thực hiện việc hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh thực hiện hồ sơ, trình tự quyết định chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại thị xã Quảng Yên theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 5087/VPCP-CN ngày 11 tháng 6 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo, bảo đảm theo đúng quy định pháp luật về đầu tư xây dựng và các quy định pháp luật có liên quan.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Xây dựng; Giao thông vận tải, Quốc phòng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX, NN, NC, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2b). Nghĩa

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6709/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6709/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2019
Ngày hiệu lực30/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(05/08/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6709/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 6709/VPCP-CN 2019 về chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6709/VPCP-CN 2019 về chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6709/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành30/07/2019
        Ngày hiệu lực30/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 tháng trước
        (05/08/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 6709/VPCP-CN 2019 về chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh

             Lịch sử hiệu lực Công văn 6709/VPCP-CN 2019 về chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh

             • 30/07/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 30/07/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực