Công văn 675/GSQL-TH

Công văn 675/GSQL-TH năm 2016 hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi ngoại quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 675/GSQL-TH hướng dẫn thủ tục hải quan hàng hóa nguyên liệu gỗ gửi ngoại quan 2016


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 675/GSQL-TH
V/v hướng dẫn thủ tục đối với hàng hóa gửi ngoại quan

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần đầu tư Bắc Kỳ.
(Đ/c: Phòng 611, tòa nhà mặt trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Trả lời công văn số 62/2016/CV-BK ngày 18/5/2016 của Công ty Cổ phần đầu tư Bắc Kỳ về việc đề  nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa là nguyên liệu gỗ ván bóc nhập khẩu từ nước ngoài gửi kho ngoại quan để xuất khẩu đi nước thứ ba, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 83, Điều 85, Điều 86, Điều 87, Điều 88 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015, Danh Mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ, Thông tư số 40/2013/TT-BNNPTNT ngày 5/9/2013 và Thông tư số 187/2013/NĐ-CP">04/2015/TT-BNNPTNT ngày 15/2/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trường hợp mặt hàng gỗ ván bóc (mã HS: 44089000) không thuộc diện quản lý chuyên ngành (hoặc thuộc diện quản lý chuyên ngành nhưng đã được cơ quan quản lý chuyên ngành cho phép nhập khẩu, xuất khẩu) thì được phép đưa từ nước ngoài gửi kho ngoại quan để thực hiện các dịch vụ phân loại phẩm cấp, đóng gói sau đó xuất khẩu sang nước thứ ba. Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 91 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Cục giám sát quản lý về Hải quan trả lời Công ty Cổ phần đầu tư Bắc Kỳ được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 675/GSQL-TH

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 675/GSQL-TH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/05/2016
Ngày hiệu lực 20/05/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 675/GSQL-TH hướng dẫn thủ tục hải quan hàng hóa nguyên liệu gỗ gửi ngoại quan 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 675/GSQL-TH hướng dẫn thủ tục hải quan hàng hóa nguyên liệu gỗ gửi ngoại quan 2016
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 675/GSQL-TH
Cơ quan ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan
Người ký Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành 20/05/2016
Ngày hiệu lực 20/05/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 675/GSQL-TH hướng dẫn thủ tục hải quan hàng hóa nguyên liệu gỗ gửi ngoại quan 2016

Lịch sử hiệu lực Công văn 675/GSQL-TH hướng dẫn thủ tục hải quan hàng hóa nguyên liệu gỗ gửi ngoại quan 2016

  • 20/05/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/05/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực