Công văn 676/TXNK-CST

Công văn 676/TXNK-CST năm 2018 về xử lý thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó tái xuất do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 676/TXNK-CST 2018 xử lý thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu sau đó tái xuất


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THU XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 676/TXNK-CST
V/v xử lý thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó tái xuất

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Trả lời công văn số 542/HQHP-TXNK ngày 11/01/2018 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc xử lý thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó tái xuất. Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế:

“Điều 10. Hoàn thuế giá trị gia tăng

3. ...

Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật hải quan và các văn bản hướng dẫn.”

Ngày 15/12/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 146/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ. Theo đó, khoản 2 Điều 1 sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 10 như sau:

“3. ….

Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp: Hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu mà hàng hóa xuất khẩu đó không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan; hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan...

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2018.

Do đó, vướng mắc trong việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu đã được xử lý.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng thực hiện theo đúng hướng dẫn tại công văn số 7515/TCHQ-TXNK ngày 15/11/2017 và công văn số 8481/TCHQ-TXNK ngày 28/12/2017 của Tổng cục Hải quan.

Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,
CST (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 676/TXNK-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu676/TXNK-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/01/2018
Ngày hiệu lực30/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 676/TXNK-CST

Lược đồ Công văn 676/TXNK-CST 2018 xử lý thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu sau đó tái xuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 676/TXNK-CST 2018 xử lý thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu sau đó tái xuất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu676/TXNK-CST
        Cơ quan ban hànhCục thuế xuất nhập khẩu
        Người kýNguyễn Ngọc Hưng
        Ngày ban hành30/01/2018
        Ngày hiệu lực30/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 676/TXNK-CST 2018 xử lý thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu sau đó tái xuất

         Lịch sử hiệu lực Công văn 676/TXNK-CST 2018 xử lý thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu sau đó tái xuất

         • 30/01/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 30/01/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực