Công văn 6769/BGDĐT-CTHSSV

Công văn số 6769/BGDĐT-CTHSSV về hướng dẫn thực hiện chương trình tín dụng học sinh, sinh viên năm học 2009-2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6769/BGDĐT-CTHSSV hướng dẫn thực hiện chương trình tín dụng học sinh, sinh viên năm học 2009-2010


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 6769/BGDĐT-CTHSSV
V/v Hướng dẫn thực hiện chương trình tín dụng HSSV năm học 2009-2010

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện;
- Các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại thông báo số 183/TB-VPCP ngày 23/6/2009 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện những nội dung sau:

1. Tăng cường tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản liên quan đến cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên các trường đào tạo, trung học phổ thông và phổ thông cơ sở.

2. Tiếp tục thực hiện công văn số 12052/BGDĐT-HSSV ngày 14/11/2007 và công văn số 7375/BGDĐT-CTHSSV ngày 14/8/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành để hướng dẫn thực hiện chương trình tín dụng học sinh, sinh viên.

3. Giấy xác nhận phải ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu đã được ban hành kèm theo công văn số 1883/NHCS-TD ngày 10/7/2008 của Ngân hàng Chính sách Xã hội (có thể khai thác tại địa chỉ website http://www.vbsp.org.vn).

4. Phối hợp với chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên đặc biệt là việc xác nhận đối tượng vay vốn, việc sử dụng vốn vay. Kịp thời giải quyết các vấn đề có liên quan về chính sách tín dụng cho học sinh, sinh viên.

Mọi thông tin xin gửi về: Vụ Công tác học sinh, sinh viên – Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội, điện thoại 04.3.8694029/0945.119.888, fax: 04.3.8694029, email: nhminh@moet.gov.vn

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
- Bộ LĐ-TB&XH (để phối hợp);
- Ngân hàng CSXH (để phối hợp);
- Website Bộ GD&ĐT;
- Lưu VT, Vụ CTHSSV.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Văn Bá  

 

Ghi chú: Các thông tin về chính sách tín dụng đối với HSSV được cập nhật thường xuyên tại địa chỉ website http://vayvondihoc.moet.gov.vn, www.moet.gov.vn, www.molisa.gov.vn và www.vbsp.org.vn

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6769/BGDĐT-CTHSSV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6769/BGDĐT-CTHSSV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/08/2009
Ngày hiệu lực10/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6769/BGDĐT-CTHSSV hướng dẫn thực hiện chương trình tín dụng học sinh, sinh viên năm học 2009-2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6769/BGDĐT-CTHSSV hướng dẫn thực hiện chương trình tín dụng học sinh, sinh viên năm học 2009-2010
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6769/BGDĐT-CTHSSV
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýDương Văn Bá
        Ngày ban hành10/08/2009
        Ngày hiệu lực10/08/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 6769/BGDĐT-CTHSSV hướng dẫn thực hiện chương trình tín dụng học sinh, sinh viên năm học 2009-2010

          Lịch sử hiệu lực Công văn 6769/BGDĐT-CTHSSV hướng dẫn thực hiện chương trình tín dụng học sinh, sinh viên năm học 2009-2010

          • 10/08/2009

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 10/08/2009

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực