Công văn 680/UBDT-CSDT

Công văn 680/UBDT-CSDT năm 2017 thực hiện chính sách Quyết định 102/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 680/UBDT-CSDT 2017 thực hiện chính sách 102/QĐ-TTg


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 680/UBDT-CSDT
V/v triển khai thực hiện chính sách theo Quyết định 102/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi: Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên

Ủy ban Dân tộc nhận được văn bn số 312/BDT-CSDT ngày 26/6/2017 của Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên về việc xin ý kiến chỉ đạo trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg Sau khi nghiên cứu, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Địa bàn thực hiện Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 7/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn được thực hiện theo Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 về ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn giai đoạn 2014-2015. Ngày 11/3/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 12/2016/QĐ-TTg cho phép kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 1049/QĐ-TTg cho đến khi có quyết định mới thay thế. Hiện nay, Ủy ban Dân tộc đang xây dựng và dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thay thế Quyết định số 1049/QĐ-TTg trong tháng 7 năm 2017 để làm căn cứ cho các địa phương triển khai thực hiện chính sách. Tuy nhiên, căn cứ kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 (tại Thông báo số 32/TB-VPCP ngày 24/01/2017 của Văn phòng Chính phủ): “Đối với việc tích hợp Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 7/8/2009 vào Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, thông qua việc bổ sung nguồn vốn vào Chương trình để thực hiện Dự án hỗ trợ sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Ủy ban Dân tộc nghiên cứu, đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định”. Vì vậy, việc thực hiện Quyết định số 102/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sẽ có hướng dẫn cụ thể trong thời gian tới.

Trên đây là ý kiến của Ủy ban Dân tộc, đề nghị Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên nghiên cứu thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm ( để b/c);
- TT. PCN Đinh Quế Hải (để b/c)
- C
ng TTĐT UBDT;
- Lưu
VT vụ CSDT (2b);

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VỤ TRƯỞNG, VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Cầm Văn Thanh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 680/UBDT-CSDT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu680/UBDT-CSDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2017
Ngày hiệu lực19/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 680/UBDT-CSDT 2017 thực hiện chính sách 102/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 680/UBDT-CSDT 2017 thực hiện chính sách 102/QĐ-TTg
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu680/UBDT-CSDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýCầm Văn Thanh
        Ngày ban hành19/07/2017
        Ngày hiệu lực19/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 680/UBDT-CSDT 2017 thực hiện chính sách 102/QĐ-TTg

           Lịch sử hiệu lực Công văn 680/UBDT-CSDT 2017 thực hiện chính sách 102/QĐ-TTg

           • 19/07/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/07/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực