Công văn 6920/BYT-BH

Công văn 6920/BYT-BH năm 2019 về chuyển tuyến bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Tim Hà Nội do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6920/BYT-BH 2019 chuyển tuyến bảo hiểm y tế Bệnh viện Tim


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6920/BYT-BH
V/v chuyển tuyến bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Tim Hà Nội

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2019

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các Bộ, ngành.

Bệnh viện Tim Hà Nội là bệnh viện chuyên khoa hạng I, trực thuộc Sở Y tế Hà Nội. Bệnh viện đã được Bộ Y tế công nhận và giao nhiệm vụ là tuyến cuối về kỹ thuật chuyên ngành tim mạch tại Quyết định số 1133/QĐ-BYT ngày 27/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Căn cứ Quyết định 1133/QĐ-BYT nói trên và quy định tại điểm c Điều 3 Thông tư số 43/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế về quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì Bệnh viện Tim Hà Nội là bệnh viện tuyến Trung ương về kỹ thuật chuyên ngành tim mạch.

Theo đề nghị của Bệnh viện Tim Hà Nội tại công văn số 3579/BVT-CĐT ngày 20/11/2019, Bộ Y tế thông báo để Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Y tế các Bộ, ngành biết được chức năng, nhiệm vụ của bệnh viện tim Hà Nội, để thông báo cho các cơ sở đơn vị thuộc quyền quản lý biết có thể chuyển người bệnh có chỉ định điều trị bệnh lý tim mạch đến khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện Tim Hà Nội khi có chỉ định chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh.

Quy trình, thủ tục và chế độ thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các trường hp được chuyển tuyến, Bộ Y tế đề nghị bệnh viện Tim Hà Nội, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện theo đúng quy định hiện hành về khám bệnh, chữa bệnh, chuyển tuyến và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Trường Sơn (để báo cáo);

- BHXH Việt Nam;
- Bệnh viện Tim Hà Nội;
- Lưu: VT, BH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM Y TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đặng Hồng Nam

 

 

 

Thuộc tính Công văn 6920/BYT-BH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6920/BYT-BH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/11/2019
Ngày hiệu lực22/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTuần trước
(28/11/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6920/BYT-BH

Lược đồ Công văn 6920/BYT-BH 2019 chuyển tuyến bảo hiểm y tế Bệnh viện Tim


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6920/BYT-BH 2019 chuyển tuyến bảo hiểm y tế Bệnh viện Tim
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6920/BYT-BH
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýĐặng Hồng Nam
        Ngày ban hành22/11/2019
        Ngày hiệu lực22/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTuần trước
        (28/11/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 6920/BYT-BH 2019 chuyển tuyến bảo hiểm y tế Bệnh viện Tim

            Lịch sử hiệu lực Công văn 6920/BYT-BH 2019 chuyển tuyến bảo hiểm y tế Bệnh viện Tim

            • 22/11/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/11/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực