Công văn 710/BVHTTDL-VHDT

Công văn 710/BVHTTDL-VHDT năm 2018 về thực hiện hỗ trợ bảo tồn làng, bản, buôn truyền thống các dân tộc thiểu số năm 2017 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 710/BVHTTDL-VHDT 2018 hỗ trợ bảo tồn làng bản buôn truyền thống các dân tộc thiểu số


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 710/BVHTTDL-VHDT
V/v thực hiện hỗ trợ bảo tồn làng, bản, buôn truyền thống các dân tộc thiểu số năm 2017

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được công văn số 248/UBND-KGVX ngày 30 tháng 1 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc đề nghị công nhận bản truyền thống dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên thuộc chương trình mục tiêu phát trin văn hóa giai đoạn 2016-2020. Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Căn cứ kết quả điều tra, khảo sát tại địa phương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tham mưu, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận bản Kéo, xã Pá Khoang, huyện Điện Biên là bản truyền thống tiêu biểu cần được bảo tồn và hoàn thiện dự án bảo tồn làng, bản, buôn truyền thống tại địa phương. Trên cơ sở Hồ sơ đã hoàn thiện của Dự án, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức công nhận làng, bản, buôn được lựa chọn đầu tư là làng truyền thống tiêu biểu cần được bảo tồn trong những năm tiếp theo tại buổi Họp thẩm định Dự án.

2. Thời gian tổ chức thẩm định Dự án bảo tồn làng, bản, buôn truyền thống các dân tộc thiểu s thuộc chương trình mục tiêu phát triển văn hóa năm 2017 dự kiến trong tháng 4/2018. Do vậy, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế nhanh chóng hoàn thiện Hồ sơ Dự án (đã nêu cụ th trong công văn số 5615/BVHTTDL-VHDT ngày 29/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện hỗ trợ bảo tồn làng, bản, buôn truyền thống thuộc Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa năm 2017) gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Văn hóa dân tộc) đ tổ chức thẩm định theo đúng tiến độ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy (để báo cáo);
- UBND tỉnh Điện Biên
(để phối hợp);
- Vụ Kế hoạch, Tài chính;
- Lưu: VT, VHDT, LH.08.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VĂN HÓA DÂN TỘC
Nguyễn Thị Hải Nhung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 710/BVHTTDL-VHDT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu710/BVHTTDL-VHDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/03/2018
Ngày hiệu lực01/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 710/BVHTTDL-VHDT

Lược đồ Công văn 710/BVHTTDL-VHDT 2018 hỗ trợ bảo tồn làng bản buôn truyền thống các dân tộc thiểu số


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 710/BVHTTDL-VHDT 2018 hỗ trợ bảo tồn làng bản buôn truyền thống các dân tộc thiểu số
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu710/BVHTTDL-VHDT
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Nguyễn Thị Hải Nhung
        Ngày ban hành01/03/2018
        Ngày hiệu lực01/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 710/BVHTTDL-VHDT 2018 hỗ trợ bảo tồn làng bản buôn truyền thống các dân tộc thiểu số

             Lịch sử hiệu lực Công văn 710/BVHTTDL-VHDT 2018 hỗ trợ bảo tồn làng bản buôn truyền thống các dân tộc thiểu số

             • 01/03/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/03/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực