Công văn 7152/TCHQ-GSQL

Công văn số 7152/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của Doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành để sửa đổi, bổ sung công văn số 6690/TCHQ-GSQL ngày 28/11/2007 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của Doanh nghiệp chế xuất

Công văn 7152/TCHQ-GSQL sửa đổi CV 6690/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan hàng hóa XNK của DNCX đã được thay thế bởi Công văn 4118/TCHQ-GSQL thông báo các văn bản không còn giá trị thực hiện và được áp dụng kể từ ngày 13/07/2009.

Nội dung toàn văn Công văn 7152/TCHQ-GSQL sửa đổi CV 6690/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan hàng hóa XNK của DNCX


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7152/TCHQ-GSQL
V/v sửa đổi, bổ sung công văn số 6690/TCHQ-GSQL ngày 28/11/2007 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK của DNCX

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được một số phản ảnh vướng mắc của các doanh nghiệp chế xuất (DNCX) về địa Điểm làm thủ tục hải quan hướng dẫn tại phần A. Hướng dẫn chung về văn bản số 6690/TCHQ-GSQL ngày 28/11/2007 của Tổng cục Hải quan. Để giải quyết kịp thời các vướng mắc của các DNCX nhưng vẫn đảm bảo về quản lý, Tổng cục Hải quan sửa đổi bổ sung một số Điểm của phần A dẫn trên như sau:

1. Tại Điểm 2 quy định: "...Trừ việc mua văn phòng phẩm, hàng hóa từ thị trường nội địa phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày của DNCX thực hiện theo hướng dẫn tại thông tư 108/2006/NĐ-CP">04/2007/TT-BTM ngày 04/04/2007 của Bộ thương mại (nay là Bộ Công Thương ); trường hợp doanh nghiệp nội địa có yêu cầu khấu trừ thuế GTGT theo hướng dẫn tại Thông tư 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tải chính thì thủ tục nhập khẩu theo quy định...".

Nay sửa đổi là:"...Trừ việc mua văn phòng phẩm, hàng hóa từ thị trường nội địa phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày của DNCX thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 108/2006/NĐ-CP">04/2007/TT-BTM ngày 04/04/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương ); Về chứng từ khi giải quyết thuế GTGT thay tờ khai xuất khẩu bằng hóa đơn GTGT của người bán hàng giao cho DNCX...".

Bỏ đoạn: "Trường hợp doanh nghiệp nội địa có yêu cầu khấu trừ thuế giá tri gia tăng theo hướng dẫn tại Thông tư 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính thì làm thủ tục nhập khẩu theo quy định.".

2. Tại Điểm 4.2 quy định: "Nguyên liệu, vật tư từ DNCX đưa vào nội địa để gia công: Doanh nghiệp nhận gia công làm thủ tục hải quan tại Chi cục hải quan quản lý DNCX.".

Nay sửa đổi là: "Nguyên liệu, vật tư từ DNCX đưa vào nội địa để gia công : Doanh nghiệp nhận gia công làm thủ tục hải quan tại Chi cục hải quan quản lý DNCX hoặc Chi cục hải quan nơi có trụ sở chính của doanh nghiệp nội địa nhận gia công.

3. Tại Điểm 4.4 quy định: "Hàng hóa mua bán giữa DNCX với thị trường nội địa theo quy định tại Điều 15 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ: Doanh nghiệp nội địa làm thủ tục nhập khẩu tại Chi cục hải quan quản lý DNCX.".

Nay sửa đổi là: "Hàng hóa mua bán giữa DNCX với thị trường nội địa theo quy định tại Điều 15 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của chính phủ: Doanh nghiệp nội địa làm thủ tục nhập khẩu:

- Đối với hàng kinh doanh: tại Chi cục hải quan quản lý DNCX hoặc Chi cục hải quan nơi có trụ sở chính của doanh nghiệp nội địa.

- Đối với sản phẩm để doanh nghiệp nội địa làm nguyên liệu SXXK: Tại Chi cục hải quan nơi quản lý DNCX hoặc tại Chi cục hải quan nhập khẩu nguyên vật liệu của doanh nghiệp nội địa theo quy định tại Quyết định 929/QĐ-TCHQ ngày 25/5/2006 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7152/TCHQ-GSQL

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 7152/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/12/2007
Ngày hiệu lực 24/12/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 13/07/2009
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7152/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 7152/TCHQ-GSQL sửa đổi CV 6690/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan hàng hóa XNK của DNCX


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 7152/TCHQ-GSQL sửa đổi CV 6690/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan hàng hóa XNK của DNCX
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 7152/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành 24/12/2007
Ngày hiệu lực 24/12/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 13/07/2009
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 7152/TCHQ-GSQL sửa đổi CV 6690/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan hàng hóa XNK của DNCX

Lịch sử hiệu lực Công văn 7152/TCHQ-GSQL sửa đổi CV 6690/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan hàng hóa XNK của DNCX