Công văn 7179/VPCP-QHQT

Công văn 7179/VPCP-QHQT năm 2013 về thời gian tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm hợp tác phát triển giữa Việt Nam và nhà tài trợ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7179/VPCP-QHQT năm 2013 tổ chức Lễ kỷ niệm hợp tác phát triển Việt Nam


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7179/VPCP-QHQT
V/v Thời gian tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm hợp tác phát triển giữa Việt Nam và các nhà tài trợ.

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Ngoại giao, Thông tin và Truyền thông, Công an;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Đài Truyền hình Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (tờ trình số 5830/TTr-BKHĐT ngày 13 tháng 8 năm 2013) về thời gian tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm hợp tác phát triển giữa Việt Nam và các nhà tài trợ, tiếp theo văn bản số 4507/VPCP-QHQT ngày 05 tháng 6 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý với kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên về việc lùi thời gian tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm hợp tác phát triển giữa Việt Nam và các nhà tài trợ sang trung tuần tháng 10 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các PTT (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTgCP; các Vụ: TH, KTTH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7179/VPCP-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7179/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/08/2013
Ngày hiệu lực27/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7179/VPCP-QHQT năm 2013 tổ chức Lễ kỷ niệm hợp tác phát triển Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7179/VPCP-QHQT năm 2013 tổ chức Lễ kỷ niệm hợp tác phát triển Việt Nam
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7179/VPCP-QHQT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành27/08/2013
        Ngày hiệu lực27/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 7179/VPCP-QHQT năm 2013 tổ chức Lễ kỷ niệm hợp tác phát triển Việt Nam

             Lịch sử hiệu lực Công văn 7179/VPCP-QHQT năm 2013 tổ chức Lễ kỷ niệm hợp tác phát triển Việt Nam

             • 27/08/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 27/08/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực