Công văn 7194/UBND-KT

Công văn 7194/UBND-KT điều hành chi ngân sách Thành phố Hà Nội năm 2013

Nội dung toàn văn Công văn 7194/UBND-KT 2013 điều hành chi ngân sách Thành phố Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7194/UBND-KT
V/v điều hành chi ngân sách Thành phố năm 2013

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện Văn bản số 12067/BTC-HCSN ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính về điều hành chi ngân sách nhà nước năm 2013; UBND Thành phố giao các sở, ban, ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ như sau:

1. Tiếp tục rà soát, thực hiện cắt giảm chi, thu hồi để bổ sung dự phòng ngân sách cùng cấp đối với số vốn đầu tư và kinh phí chi thường xuyên đã giao trong dự toán năm 2013 của các đơn vị nhưng đến ngày 30 tháng 6 năm 2013 chưa phân bổ hoặc phân bổ không đúng quy định; vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2013 đã phân bổ cho các dự án nhưng đến ngày 30 tháng 6 năm 2013 chưa triển khai thực hiện và các khoản vốn, kinh phí đơn vị sử dụng sai quy định.

Đồng thời thực hiện thu hồi để bổ sung dự phòng ngân sách cùng cấp đối với số vốn đầu tư của các dự án khởi công mới được bố trí kế hoạch năm 2013 nhưng đến 30/6/2013 các cơ quan, đơn vị chưa đến Kho bạc Nhà nước mở tài khoản giao dịch.

2. Rà soát các khoản chi thường xuyên đã được bố trí trong dự toán ngân sách năm 2013 và các dự án đầu tư đã được bố trí kế hoạch vốn năm 2013 nhưng chưa triển khai thực hiện:

a/ Các khoản kinh phí đã bố trí trong dự toán để thực hiện mua sắm, sửa chữa: đề nghị thực hiện rà soát, trường hợp nhu cầu mua sắm, sửa chữa chưa thực sự cấp bách hoặc đến hết quý 3/2013 chưa phê duyệt dự toán, chưa tổ chức đấu thầu; Các chương trình, dự án, đề án, đề tài đã được bố trí dự toán nhưng đến hết quý 3/2013 chưa triển khai thực hiện thì đề nghị tạm dừng, chưa thực hiện trong năm 2013 để giảm chi ngân sách nhà nước.

b/ Các dự án đầu tư đã được bố trí kế hoạch vốn năm 2013 (cả dự án chuyển tiếp và khởi công mới), nhưng đến 30/6/2013 chưa triển khai thủ tục để thanh toán như: chưa chọn thầu, ký hợp đồng hoặc chưa nghiệm thu khối lượng hoàn thành,...thì đề nghị thu hồi vốn đề bổ sung dự phòng ngân sách cùng cấp.

Riêng đối với các dự án đến 30/6/2013 đã triển khai thủ tục thanh toán như: chọn thầu, ký hợp đồng hoặc đã nghiệm thu khối lượng hoàn thành,...nhưng chưa kịp gửi hồ sơ đề nghị thanh toán đến Kho bạc Nhà nước thì được phép thanh toán. Tuy nhiên, chủ đầu tư phải có văn bản cam kết với Kho bạc Nhà nước về những nội dung công việc đã làm nêu trên và chịu trách nhiệm tác ngay từ đầu năm; trong đó ưu tiên cho các đoàn đi đàm phán, thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng chế độ quy định.

4. Đối với các khoản thu phí, lệ phí được để lại theo quy định (trừ học phí, viện phí):

Thực hiện tiết kiệm 10% từ nguồn phí được để lại đơn vị theo quy định= (dự toán giao đầu năm (phần để lại chi) - các khoản tiền lương, phụ cấp, tiền công và các khoản chi khác cho con người theo chế độ): 12 tháng x 5 tháng (tính từ tháng 8/2013) x 10%.

5. Các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã trong phạm vi quản lý của mình tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

a/ Phổ biến, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị dự toán trực thuộc, các cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị tổ chức thực hiện các yêu cầu đã nêu tại công văn này. Tập trung đôn đốc thực hiện đầy đủ, kịp thời các khoản thu theo kết luận, kiến nghị của cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra và các cơ quan bảo vệ pháp luật khác. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị để bảo đảm thực hiện triệt để Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 14/6/2013 của Chủ tịch UBND Thành phố.

b/ Thực hiện rà soát các nội dung hướng dẫn tại điểm 1, 2, 3, 4 công văn này, gửi phương án thu hồi, cắt giảm, tiết kiệm về cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 01/10/2013.

6. Cơ quan tài chính cùng cấp có trách nhiệm thẩm định phương án cắt giảm, tiết kiệm của các cơ quan, đơn vị, thông báo kết quả thẩm định gửi các cơ quan, đơn vị, đồng thời gửi Kho bạc Nhà nước trước ngày 15/10/2013 để thực hiện kiểm soát, thanh toán. Sau ngày 20/10/2013, cơ quan Kho bạc nhà nước được phép tạm dừng thanh toán đối với các khoản mua sắm, sửa chữa, tổ chức lễ hội của các cơ quan, đơn vị chưa có phương án cắt giảm, tiết kiệm được cơ quan tài chính thẩm định gửi Kho bạc Nhà nước.

Đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bí thư Thành ủy, Thường trực TU; (để báo cáo)
- Chủ tịch, PCT.TT HĐND TP; (để báo cáo)
- Chủ tịch UBND Thành phố: (để báo cáo)
- Các PCT UBND TP:
- Kho bạc nhà nước TP Hà Nội:
- CVP, PVP Lý Văn Giao;
- Các phòng: KT, TH:
- Lưu: VT. KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tưởng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7194/UBND-KT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7194/UBND-KT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/09/2013
Ngày hiệu lực27/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7194/UBND-KT 2013 điều hành chi ngân sách Thành phố Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7194/UBND-KT 2013 điều hành chi ngân sách Thành phố Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7194/UBND-KT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Huy Tưởng
        Ngày ban hành27/09/2013
        Ngày hiệu lực27/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 7194/UBND-KT 2013 điều hành chi ngân sách Thành phố Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Công văn 7194/UBND-KT 2013 điều hành chi ngân sách Thành phố Hà Nội

           • 27/09/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/09/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực