Công văn 71TCT/DNNN

Công văn số 71TCT/DNNN về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với sản phẩm glucoza lỏng (đường lỏng) do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 71TCT/DNNN thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với sản phẩm glucoza lỏng (đường lỏng)


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 71TCT/DNNN
V/v: Thuế suất thuế GTGT đối với sản phẩm glucoza lỏng

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời công văn số 2760/CT-TTHT ngày 03/12/2004 của Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với sản phẩm glucoza lỏng (đường lỏng), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 2.12 - Mục II - Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 5% áp dụng đối với: “Đường; Phụ phẩm trong sản xuất đường, gồm rỉ đường, bã mía, bã bùn”.

Theo quy định tại Chương 17 - Biểu thuế suất thuế giá trị gia tăng theo Danh mục biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/6/2004 của Bộ Tài chính thì sản phẩm glucoza (Nhóm 1720) được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 5%.

Căn cứ các quy định nêu trên thì các sản phẩm đường bao gồm cả glucoza lỏng (đường lỏng) khi bán ra được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 5%.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP (HC), DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 71TCT/DNNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu71TCT/DNNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/01/2005
Ngày hiệu lực10/01/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 71TCT/DNNN thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với sản phẩm glucoza lỏng (đường lỏng)


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 71TCT/DNNN thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với sản phẩm glucoza lỏng (đường lỏng)
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu71TCT/DNNN
       Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
       Người kýNguyễn Thị Cúc
       Ngày ban hành10/01/2005
       Ngày hiệu lực10/01/2005
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 71TCT/DNNN thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với sản phẩm glucoza lỏng (đường lỏng)

          Lịch sử hiệu lực Công văn 71TCT/DNNN thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với sản phẩm glucoza lỏng (đường lỏng)

          • 10/01/2005

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 10/01/2005

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực