Công văn 72/GĐB-QLĐT

Công văn 72/GĐB-QLĐT năm 2018 về thực hiện kết quả đấu thầu mua sắm tập trung thuốc bảo hiểm y tế do Trung tâm Giám định Bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 72/GĐB-QLĐT 2018 thực hiện kết quả đấu thầu mua sắm tập trung thuốc bảo hiểm y tế


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH BHYT VÀ TTĐT KHU VỰC PHÍA BẮC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 72/GĐB-QLĐT
V/v thực hiện kết quả đu thu mua sm tập trung thuốc BHYT

Hà Ni, ngày 02 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là BHXH các tỉnh)

Thực hiện Quyết định số 1801/QĐ-BHXH ngày 11/10/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2018 thuộc danh Mục đấu thầu tập trung quốc gia do BHXH Việt Nam thí điểm tổ chức thực hiện đấu thầu, Trung tâm Giám định Bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc (Trung tâm) đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu (LCNT) cung cấp thuốc năm 2018. Tiếp theo hướng dẫn tại Công văn số 33/GĐB-QLĐT ngày 08/01/2018 về việc ký kết hợp đồng cung cấp thuốc năm 2018 theo kết quả lựa chọn nhà thầu, Trung tâm đề nghị BHXH các tỉnh thực hiện các nội dung sau:

1. Chủ động phối hợp với các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT và nhà thầu hoàn tất cả thủ tục, ký kết hợp đồng chậm nhất ngày 25/02/2018 và báo cáo BHXH Việt Nam theo đúng tiến độ. Các mặt hàng thuốc có trong kết quả trúng thầu tại địa phương/ cơ sở khám, chữa bệnh đồng thời có trong kết quả trúng thầu của BHXH Việt Nam thì thực hiện thanh toán theo hướng dẫn tại Mục 4 Công văn số 3172/BHXH-DVT ngày 27/7/2017 của BHXH Việt Nam về việc bổ sung hướng dẫn xây dựng, tổng hợp nhu cầu mua thuốc tập trung quốc gia đối với thuốc sử dụng trong lĩnh vực BHYT. Lưu ý một số điểm sau:

- Các đơn vị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước ngày 31/7/2017 giá thuốc thanh toán từ ngày 01/7/2018 không vượt quá giá thuốc trúng thầu do BHXH Việt Nam tổ chức đấu thầu.

- Các đơn vị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu sau ngày 31/7/2017: giá thuốc thanh toán không vượt quá giá thuốc trúng thầu do BHXH Việt Nam tổ chức đấu thầu kể từ ngày BHXH Việt Nam công bố kết quả lựa chọn nhà thầu.

2. Đối với các cơ sở khám, chữa bệnh do sơ suất không xây dựng kế hoạch mua sắm các mặt hàng thuốc do BHXH Việt Nam thí điểm tổ chức thực hiện đấu thầu nhưng nay có nhu cầu: BHXH tỉnh tổng hợp, phối hợp với Sở Y tế thẩm định nhu cầu, báo cáo trước ngày 09/02/2018.

3. Các thuốc không lựa chọn được nhà thầu bao gồm Ceftriaxon 1g (nhóm 1), Cefoperazon 500mg + sulbactam 500mg (nhóm 1, nhóm 2): BHXH tỉnh thông báo và đề nghị các cơ sở khám, chữa bệnh lựa chọn sử dụng các thuốc có cùng hoạt chất, đường dùng hoặc các thuốc có cùng tác dụng Điều trị đã trúng thầu, trường hợp không lựa chọn được thuốc thay thế, BHXH các tỉnh phối hợp với Sở Y tế, cơ sở khám chữa bệnh tổ chức đấu thầu, mua sắm thuốc theo quy định của pháp luật, không để thiếu thuốc phục vụ công tác Điều trị.

Đề nghị BHXH các tỉnh khẩn trương thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Trung tâm để phối hợp giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTGĐ Phạm Lương Sơn (để b/cáo);
- Ban DVT;
- Các Nhà thầu trúng thầu;
- Giám đốc, các PGĐ;
- Lưu: VT, Phòng QLĐT.

GIÁM ĐỐC
Dương Tuấn Đức

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 72/GĐB-QLĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu72/GĐB-QLĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/02/2018
Ngày hiệu lực02/02/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 72/GĐB-QLĐT

Lược đồ Công văn 72/GĐB-QLĐT 2018 thực hiện kết quả đấu thầu mua sắm tập trung thuốc bảo hiểm y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 72/GĐB-QLĐT 2018 thực hiện kết quả đấu thầu mua sắm tập trung thuốc bảo hiểm y tế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu72/GĐB-QLĐT
        Cơ quan ban hànhTrung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc
        Người kýDương Tuấn Đức
        Ngày ban hành02/02/2018
        Ngày hiệu lực02/02/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 72/GĐB-QLĐT 2018 thực hiện kết quả đấu thầu mua sắm tập trung thuốc bảo hiểm y tế

             Lịch sử hiệu lực Công văn 72/GĐB-QLĐT 2018 thực hiện kết quả đấu thầu mua sắm tập trung thuốc bảo hiểm y tế

             • 02/02/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 02/02/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực