Công văn 726/QLCL-TTPC

Công văn 726/QLCL-TTPC năm 2015 rà soát, thống kê thủ tục hành chính theo Quyết đinh 367/QĐ-BNN-PC do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 726/QLCL-TTPC 2015 rà soát thống kê thủ tục hành chính theo Quyết đinh 367/QĐ-BNN-PC


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 726 /QLCL-TTPC
V/v rà soát, thống kê thủ tục hành chính theo Quyết đinh 367/QĐ-BNN-PC

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2015

 

Kính gửi: Tổng Cục thủy sản

Thực hiện Quyết định 367/QĐ-BNN-PC ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 của Bộ; tại Phụ lục kèm theo Quyết định 367/QĐ-BNN-PC phân công đơn vị chủ trì, tham gia thực hiện kế hoạch đơn giản hóa TTHC trọng tâm năm 2015, theo đó Tổng cục Thủy sản chủ trì thực hiện rà soát nhóm TTHC, quy định liên quan đến xuất khẩu thủy sản từ giai đoạn nuôi trồng, khai thác, nhập khẩu nguyên liệu, chế biến đến xuất khẩu (Stt 1 Mục I Phụ lục kèm theo Quyết định 367/QĐ-BNN-PC); Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản là đơn vị phối hợp.

Qua rà soát, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản gửi Tổng cục Thủy sản nhóm TTHC, quy định liên quan đến công đoạn thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý của Cục như sau:

Danh mục các thủ tục hành chính; bảng kê chi tiết các TTHC (phụ lục kèm theo).

Đề nghị Tổng cục Thủy sản tổng hợp báo cáo Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (để b/c);
- PCT. TBNga (để biết);
- Phòng CL1 (để biết);
- Lưu: VT, TTPC.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, QUY ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN
(liên quan đến công đoạn thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của Cục Quản lý Chất lượng NLS&TS)

Stt

Thủ tục hành chính

Văn bản QPPL quy định TTHC

Bảng kê chi tiết các TTHC

Ghi chú

1

Cấp chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại cơ sở trong Danh sách ưu tiên

Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 quy định việc kiểm tra, chứng nhận ATTP thủy sản xuất khẩu

Được ban hành theo quyết định 543/QĐ-BNN-QLCL ngày 25/3/2014

Cục QLCL NLS&TS chủ trì xây dựng thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT và Quyết định 543/QĐ-BNN-QLCL và tổ chức thực hiện các TTHC

2

Kiểm tra, cấp chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại cơ sở ngoài Danh sách ưu tiên

Được ban hành theo quyết định 543/QĐ-BNN-QLCL ngày 25/3/2014

3

Cấp lại Chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu.

Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 quy địnhviệc kiểm tra, chứng nhận ATTP thủy sản xuất khẩu

Được ban hành theo quyết định 543/QĐ-BNN-QLCL ngày 25/3/2014

Cục QLCL NLS&TS chủ trì xây dựng thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT và Quyết định 543/QĐ-BNN-QLCL và tổ chức thực hiện các TTHC

4

Xử lý trường hợp lô hàng thủy sản sản xuất khẩu bị cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu cảnh báo không bảo đảm ATTP

Được ban hành theo quyết định 543/QĐ-BNN-QLCL ngày 25/3/2014

5

Kiểm tra chứng nhận cơ sở SXKD thủy sản xuất khẩu đủ điều kiện đảm bảo ATTP

Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 quy địnhviệc kiểm tra, chứng nhận ATTP thủy sản xuất khẩu

Được ban hành theo quyết định 543/QĐ-BNN-QLCL ngày 25/3/2014

Cục QLCL NLS&TS chủ trì xây dựng thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT và Quyết định 543/QĐ-BNN-QLCL và tổ chức thực hiện các TTHC

6

Cấp lại giấy chứng nhận ATTP đối với cơ sở SXKD thực phẩm thủy sản xuất khẩu

Được ban hành theo quyết định 543/QĐ-BNN-QLCL ngày 25/3/2014

7

Kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản xuất khẩu dùng làm thực phẩm

Thông tư 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010

Được ban hành bằng Thông tư số 23/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/10/2010

Cục Thú ý là cơ quan đầu mối trình ban hành việc công bố TTHC

8

Cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ

Quyết định số 131/2008/QĐ-BNN ngày 31/12/2008

Cục QLCLNLS&TS là cơ quan đầu mối thực hiện việc rà soát, sửa đổi, bổ sung theo Nghị Quyết 57/NQ-CP

9

Giấy xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu

Thông tư 28/2011/TT-BNNPTNT ngày 25/4/2014

Tổng Cục thủy sản và đơn vị đầu mối soạn thảo trình Bộ Quyết định công bố TTHC này

 

CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 726/QLCL-TTPC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu726/QLCL-TTPC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/03/2015
Ngày hiệu lực19/03/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 726/QLCL-TTPC

Lược đồ Công văn 726/QLCL-TTPC 2015 rà soát thống kê thủ tục hành chính theo Quyết đinh 367/QĐ-BNN-PC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 726/QLCL-TTPC 2015 rà soát thống kê thủ tục hành chính theo Quyết đinh 367/QĐ-BNN-PC
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu726/QLCL-TTPC
        Cơ quan ban hànhCục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
        Người kýNguyễn Như Tiệp
        Ngày ban hành19/03/2015
        Ngày hiệu lực19/03/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 726/QLCL-TTPC 2015 rà soát thống kê thủ tục hành chính theo Quyết đinh 367/QĐ-BNN-PC

           Lịch sử hiệu lực Công văn 726/QLCL-TTPC 2015 rà soát thống kê thủ tục hành chính theo Quyết đinh 367/QĐ-BNN-PC

           • 19/03/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/03/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực