Công văn 726/UBND-KT

Công văn 726/UBND-KT rà soát khó khăn, vướng mắc của địa phương trong việc giải ngân vốn kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2011 do tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 726/UBND-KT khó khăn trong giải ngân vốn phát triển rừng 2011 Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 726/UBND-KT
V/v rà soát các khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong việc giải ngân vốn kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2011

Bắc Giang, ngày 29 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Sở Tài chính

Thực hiện Công văn số 3625/BTC-ĐT ngày 25/3/2013 của Bộ Tài chính về việc rà soát các khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong việc giải ngân vốn kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2011, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Hạnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan đơn vị có liên quan tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân nguồn vốn bảo vệ và phát triển rừng năm 2011 theo các nội dung yêu cầu tại Công văn số 3625/BTC-ĐT ngày 25/3/2013 ở trên, báo cáo gửi về Bộ Tài chính và Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 05/4/2013.

(Kèm theo bản phô tô Công văn số 3625/BTC-ĐT ngày 25/3/2013 của Bộ Tài chính)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh Bùi Văn Hạnh
- VP UBND tỉnh; LĐVP, TPKT, TH
- Lưu: VT, KT4.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Nguyễn Thanh Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 726/UBND-KT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu726/UBND-KT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/03/2013
Ngày hiệu lực29/03/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 726/UBND-KT khó khăn trong giải ngân vốn phát triển rừng 2011 Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 726/UBND-KT khó khăn trong giải ngân vốn phát triển rừng 2011 Bắc Giang
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu726/UBND-KT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýNguyễn Thanh Bình
        Ngày ban hành29/03/2013
        Ngày hiệu lực29/03/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 726/UBND-KT khó khăn trong giải ngân vốn phát triển rừng 2011 Bắc Giang

             Lịch sử hiệu lực Công văn 726/UBND-KT khó khăn trong giải ngân vốn phát triển rừng 2011 Bắc Giang

             • 29/03/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/03/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực