Công văn 7266/VPCP-NN

Công văn số 7266/VPCP-NN về việc lập Dự án đầu tư củng cố, nâng cấp đê Tả sông Hồng, đoạn K76+894 đến K127+400, tỉnh Hưng Yên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7266/VPCP-NN lập Dự án đầu tư củng cố, nâng cấp đê Tả sông Hồng, đoạn K76+894 đến K127+400, tỉnh Hưng Yên


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7266/VPCP-NN
V/v lập Dự án đầu tư củng cố, nâng cấp đê Tả sông Hồng, đoạn K76+894 đến K127+400, tỉnh Hưng Yên

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên (công văn số 1526/TTr-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2007), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8623/BKH-KTNN ngày 23 tháng 11 năm 2007), Tài chính (công văn số 16612/BTC-ĐT ngày 05 tháng 12 năm 2007), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 3301/BNN-ĐĐ ngày 28 tháng 11 năm 2007), về việc lập Dự án đầu tư củng cố, nâng cấp đê Tả sông Hồng, đoạn K76+894 đến K127+400 thuộc địa phận tỉnh Hưng Yên, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên chỉ đạo lập, tổ chức thẩm định và phê duyệt Dự án đầu tư củng cố, nâng cấp đê Tả sông Hồng, đoạn K76+894 đến K127+400 sau khi có ý kiến thỏa thuận về kỹ thuật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; trong đó cần làm rõ sự phù hợp với quy hoạch thủy lợi, chống lũ và giao thông trong vùng; tính cấp thiết, tính khả thi về kỹ thuật và cơ chế huy động vốn đầu tư để thực hiện Dự án trên.

2. Sau khi Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, xử lý vốn hỗ trợ cho tỉnh Hưng Yên để thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và các cơ quan biết liên quan, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý,
 Nguyễn Quốc Huy, Phạm Viết Muôn,
 Các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, NN (4), Huệ. 20

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7266/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7266/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2007
Ngày hiệu lực14/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7266/VPCP-NN

Lược đồ Công văn 7266/VPCP-NN lập Dự án đầu tư củng cố, nâng cấp đê Tả sông Hồng, đoạn K76+894 đến K127+400, tỉnh Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7266/VPCP-NN lập Dự án đầu tư củng cố, nâng cấp đê Tả sông Hồng, đoạn K76+894 đến K127+400, tỉnh Hưng Yên
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7266/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Viết Muôn
        Ngày ban hành14/12/2007
        Ngày hiệu lực14/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 7266/VPCP-NN lập Dự án đầu tư củng cố, nâng cấp đê Tả sông Hồng, đoạn K76+894 đến K127+400, tỉnh Hưng Yên

            Lịch sử hiệu lực Công văn 7266/VPCP-NN lập Dự án đầu tư củng cố, nâng cấp đê Tả sông Hồng, đoạn K76+894 đến K127+400, tỉnh Hưng Yên

            • 14/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực