Công văn 7312/BTC-KBNN

Công văn 7312/BTC-KBNN về tạm ứng đối với các hợp đồng của dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ và vốn ODA thanh toán trong năm 2015 và các năm sau do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7312/BTC-KBNN tạm ứng vốn đối với hợp đồng của dự án sử dụng ngân sách nhà nước 2015


B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7312/BTC-KBNN
V/v tạm ứng đối với các hợp đồng của các dự án sử dụng vốn NSNN, vn TPCP và vốn ODA thanh toán trong năm 2015 và các năm sau

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước

 

Nhằm tăng cường quản lý chặt chẽ vốn tạm ứng theo quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ; Bộ Tài chính hướng dẫn việc tạm ứng đối với các hợp đồng của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước - vốn trong nước (NSNN), vốn trái phiếu Chính phủ (TPCP) và vốn ODA thanh toán trong năm 2015 và các năm sau:

1. Về tạm ứng đối với các hợp đồng của các dự án sử dụng vốn NSNN (vốn trong nước) và vốn TPCP

Đối với dự án chưa có khối lượng thực hiện, việc tạm ứng theo quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5167/BTC-ĐT ngày 22/4/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư từ kế hoạch năm 2014; theo đó, tổng mức vốn tạm ứng của các hợp đồng thực hiện trong năm tối đa là 30% kế hoạch vốn giao hàng năm cho dự án.

Việc tạm ứng đối với các hợp đồng theo Công văn số 10726/BTC-ĐT ngày 4/8/2014 của Bộ Tài chính về việc tạm ứng vn đối với các dự án sử dụng vốn NSNN và TPCP chỉ được thực hiện từ quý III/2014 và áp dụng cho các dự án được bố trí kế hoạch năm 2014, không áp dụng đối với các dự án nguồn vốn NSNN và vốn TPCP thuộc kế hoạch năm 2012, 2013, 2014 được phép kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán sang năm 2015, cũng như các dự án được giao kế hoạch vốn năm 2015 trở đi.

2. Về tạm ứng đối với các hợp đồng của các dự án sử dụng vốn ODA

Việc tạm ứng hp đồng của các dự án sử dụng vốn ODA thuộc kế hoạch vốn năm 2015 và các năm tiếp theo được thực hiện theo Công văn số 9519/BTC-ĐT ngày 14/7/2014 của Bộ Tài chính về việc tạm ứng đối với các hợp đồng của dự án vay vốn ODA theo công văn số 870/TTg-KTTH ngày 6/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi Chính phủ có quy định và hướng dẫn khác.

Đề nghị thủ trưởng các Bộ, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn Kinh, tế, Tổng công ty nhà nước chỉ đạo các cơ quan chức năng và các chủ đầu tư để thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, xin phản ánh về Bộ Tài chính để phối hợp xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố
- Cục Thuế, Cục hi quan, KBNN các tỉnh, TP (để thực hiện);
- Vụ NSNN, Vụ I, Vụ Đầu tư, Vụ HCSN, Cục Quản lý n và TCĐN;
- Lưu: VT, KBNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7312/BTC-KBNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7312/BTC-KBNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/06/2015
Ngày hiệu lực05/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7312/BTC-KBNN tạm ứng vốn đối với hợp đồng của dự án sử dụng ngân sách nhà nước 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7312/BTC-KBNN tạm ứng vốn đối với hợp đồng của dự án sử dụng ngân sách nhà nước 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7312/BTC-KBNN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrương Chí Trung
        Ngày ban hành05/06/2015
        Ngày hiệu lực05/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 7312/BTC-KBNN tạm ứng vốn đối với hợp đồng của dự án sử dụng ngân sách nhà nước 2015

           Lịch sử hiệu lực Công văn 7312/BTC-KBNN tạm ứng vốn đối với hợp đồng của dự án sử dụng ngân sách nhà nước 2015

           • 05/06/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/06/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực