Công văn 732/TCBĐ-VP

Công văn 732/TCBĐ-VP về phối hợp thực hiện Thông tư 02/2001/TT-TCBĐ do Tổng cục Bưu điện banh hành

Nội dung toàn văn Công văn 732/TCBĐ-VP phối hợp thực hiện Thông tư 02/2001/TT-TCBĐ


TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 732/TCBĐ-VP
V/v Phối hợp thực hiện Thông tư 02/2001/TT-TCBĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2001

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Ngày 25/4/2001 Tổng cục Bưu điện đã ban hành Thông tư số 02/2001/TT-TCBĐ hướng dẫn thực hiện Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 4/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005 đối với hàng hoá thuộc quản lý chuyên ngành của Tổng cục Bưu điện. Từ ngày 1/5/2001 Tổng cục Bưu điện quản lý việc xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng bưu chính, viễn thông bằng hình thức: cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu và cấp Giấy chứng nhận hợp chuẩn.

Để phối hợp với Tổng cục Hải quan trong hoạt động quản lý xuất nhập khẩu hàng hoá chuyên ngành của Tổng cục Bưu điện, đồng thời phúc đáp công văn số 2277/TCHQ-GSQL ngày 4/6/2001 của Tổng cục Hải quan về việc “Thực hiện TT02/2001/TT-TCBĐ” Tổng cục Bưu điện có ý kiến như sau:

I. Đối với mặt hàng tem bưu chính:

Danh mục mặt hàng tem bưu chính khi xuất khẩu, nhập khẩu cần có Giấy phép của Tổng cục Bưu điện được quy định tại điểm 2.1.1, mục II, Thông tư 02/2001/TT-TCBĐ.

Tổng cục Bưu điện đã thường xuyên cập nhật Danh mục mặt hàng tem bưu chính nêu tại khoản a, khoản c, điểm 2.1.2, mục II, Thông tư 02/2001/TT-TCBĐ và thông báo đến Tổng cục Hải quan để phối hợp thực hiện. Cho đến nay, danh mục mặt hàng tem bưu chính không được nhập khẩu, nhập khẩu bao gồm:

1. Mặt hàng tem bưu chính Tổng cục Bưu chính đình chỉ phát hành, không cho phép lưu hành hoặc có quyết định thu hồi (khoản a, điểm 2.1.2, mục II, Thông tư 02/2001/TT-TCBĐ):

a. Tất cả các bộ tem bưu chính của chính quyền Sài Gòn cũ.

b. Các mẫu tem về Ngô Gia Tự trong bộ tem “Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Đảng Lao động Việt Nam” phát hành ngày 30/01/1965 và bộ tem “Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Đảng Lao động Việt Nam” phát hành ngày 03/02/1975, gồm:

+ Mẫu tem Ngô Gia Tự, giá mặt 6 xu;

+ Mẫu tem Ngô Gia Tự, giá mặt 12 xu.

c. Bộ tem “Kỷ niệm 700 năm ngày mất của Chu Văn An”, 1 mẫu, giá mặt 400đ, phát hành 18/01/1992.

d. Hai mẫu tem trong bộ tem “Quả nhiệt đới” phát hành ngày 02/01/1997:

+ Quả Chôm chôm, giá mặt 400đ;

+ Quả Thanh long, giá mặt 400đ.

2. Các mặt hàng tem bưu chính có nội dung không lành mạnh, kích động, gây thù hằn giữa các dân tộc, trái với phong tục tập quán và pháp luật của Việt Nam.

3. Cho đến nay, chưa có mặt hàng tem bưu chính nào cấm xuất khẩu, nhập khẩu thuộc khoản c, điểm 2.1.2, mục II, Thông tư 02/2001/TT-TCBĐ.

II. Đối với hàng hoá viễn thông:

1. Danh mục hàng hoá viễn thông nhập khẩu cần có Giấy phép của Tổng cục Bưu điện được quy định tại điểm 2.2.2, mục II, Thông tư 02/2001/TT-TCBĐ Giấy Chứng nhận hợp chuẩn đã được xem xét trong khi cấp Giấy phép nhập khẩu.

2. Danh mục hàng hoá viễn thông khi nhập khẩu cần có Giấy chứng nhận hợp chuẩn được quy định tại điểm 3.1, mục III, Thông tư 02/2001/TT-TCBĐ Để cụ thể hoá Danh mục này, ngày 15/6/2001 Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện đã ban hành Quyết định 477/2001/QĐ-TCBĐ v/v “Ban hành danh mục vật tư, thiết bị bưu chính viễn thông bắt buộc phải chứng nhận hợp chuẩn”. Đối với các vật tư, thiết bị viễn thông nên trong Danh mục này, khi làm thủ tục nhập khẩu cần có Giấy chứng nhận hợp chuẩn mà không cần có Giấy phép nhập khẩu.

3. Đối với các trường hợp tạm nhập - tái xuất hoặc nhập khẩu hàng hoá viễn thông nhưng chưa đủ hồ sơ đo kiểm theo quy định: Các Cục Bưu điện khu vực, Văn phòng Tổng cục Bưu điện sẽ có công văn gửi cơ quan Hải quan để phối hợp giải quyết.

4. Các trường hợp khi xuất khẩu, nhập khẩu không cần có Giấy phép xuất, nhập khẩu được Giấy chứng nhận hợp chuẩn của Tổng cục Bưu điện:

- Xuất khẩu, tạm xuất - tái nhập hàng hoá viễn thông;

- Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá bưu chính viễn thông không thuộc Danh mục hàng hoá quản lý nêu tại Thông tư 02/2001/TT-TCBĐ;

- Các trường hợp quy định tại điểm 2.1.4, mục II và điểm 3.4, mục III, Thông tư 02/2001/TT-TCBĐ.

5. Hàng hoá xuất nhập khẩu phục vụ mục đích kinh tế và dân sự của các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chịu sự điều chỉnh của Thông tư 02/2001/TT-TCBĐ.

Đối với hàng hoá viễn thông nhập khẩu phục vụ trực tiếp mục đích an ninh, quốc phòng hoặc sử dụng trong mạng dùng riêng của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng:Theo Nghị định 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ, Tổng cục Bưu điện không cấp Giấy nhập khẩu hoặc Giấy Chứng nhận hợp chuẩn. Các chủ hàng làm thủ tục nhập khẩu theo quy định của Tổng cục Hải quan. Việc nhập khẩu và sử dụng các thiết bị phát và thu phát sóng vô tuyến điện phục vụ cho mục đích này cần phải phù hợp với băng tần và các quy định tại Quyết định 04/UBTS ngày 30/10/1996 và Quyết định 92/2000/QĐ-UBTS ngày 9/8/2000 của Uỷ ban Tần số vô tuyến điện.

Tổng cục Bưu điện trân trọng thông báo và đề nghị Tổng cục Hải quan chỉ đạo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố phối hợp với các đơn vị hữu quan của Tổng cục Bưu điện thực hiện tốt Quyết định 46/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hoá thuộc quản lý chuyên ngành của Tổng cục Bưu điện.

Trân trọng kính chào.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Đức Lai

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 732/TCBĐ-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu732/TCBĐ-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/07/2001
Ngày hiệu lực05/07/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 732/TCBĐ-VP

Lược đồ Công văn 732/TCBĐ-VP phối hợp thực hiện Thông tư 02/2001/TT-TCBĐ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 732/TCBĐ-VP phối hợp thực hiện Thông tư 02/2001/TT-TCBĐ
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu732/TCBĐ-VP
     Cơ quan ban hànhTổng cục Bưu điện
     Người kýTrần Đức Lai
     Ngày ban hành05/07/2001
     Ngày hiệu lực05/07/2001
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu, Công nghệ thông tin
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật12 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được căn cứ

       Văn bản hợp nhất

        Văn bản gốc Công văn 732/TCBĐ-VP phối hợp thực hiện Thông tư 02/2001/TT-TCBĐ

        Lịch sử hiệu lực Công văn 732/TCBĐ-VP phối hợp thực hiện Thông tư 02/2001/TT-TCBĐ

        • 05/07/2001

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 05/07/2001

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực