Công văn 7377/TCHQ-TXNK

Công văn 7377/TCHQ-TXNK năm 2017 về cập nhật tiểu mục thuế bảo vệ môi trường do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7377/TCHQ-TXNK 2017 cập nhật tiểu mục thuế bảo vệ môi trường


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7377/TCHQ-TXNK
V/v cập nhật tiểu mục thuế BVMT

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Các Ngân hàng thương mại phối hợp thu.

Hiện nay, thuế bảo vệ môi trường (sau đây gọi là thuế BVMT) đối với hàng hóa xuất nhập khẩu do cơ quan hải quan quản lý theo các tiểu mục từ 2031 đến 2039 và 2049, chi tiết theo các mặt hàng chịu thuế BVMT. Tuy nhiên, khi triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 người nộp thuế gặp vướng mắc khi cập nhật tiểu mục nộp NSNN cho các khoản thuế BVMT. Đ hỗ trợ người nộp thuế nộp tiền thuế BVMT, Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị thống nhất thực hiện như sau:

1. Hệ thống KTTT sẽ thiết lập lại tiểu mục của thuế BVMT vào 01 tiểu mục là 2049, áp dụng thực hiện trong tháng 11 + tháng 12/2017 thay thế cho các tiểu mục từ 2031 đến 2039 và 2049 (hiện hệ thống KTTT tiểu mục thuế BVMT là 20xx).

Khi có yêu cầu thống kê báo cáo tình hình thực hiện liên quan đến thuế BVMT chi tiết theo từng mặt hàng, yêu cầu các đơn vị thì sẽ lấy số liệu báo cáo chi tiết các mặt hàng chịu thuế BVMT tại hệ thống thống kê.

2. Từ 01/01/2018 hệ thống KTTT sẽ thiết lập thống nhất thuế BVMT do cơ quan hải quan thực hiện theo quy định tại Thông tư 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 là tiểu mc là 2021.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT&TKHQ (để t/hiện);
- Các NHTMCP phối hợp thu (để t/hiện);
- Lưu: VT, TXNK(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7377/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7377/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2017
Ngày hiệu lực09/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7377/TCHQ-TXNK 2017 cập nhật tiểu mục thuế bảo vệ môi trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7377/TCHQ-TXNK 2017 cập nhật tiểu mục thuế bảo vệ môi trường
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7377/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành09/11/2017
        Ngày hiệu lực09/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 7377/TCHQ-TXNK 2017 cập nhật tiểu mục thuế bảo vệ môi trường

             Lịch sử hiệu lực Công văn 7377/TCHQ-TXNK 2017 cập nhật tiểu mục thuế bảo vệ môi trường

             • 09/11/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 09/11/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực