Công văn 738/TCT-KK

Công văn 738/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 738/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 738/TCT-KK
V/v hoàn thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 18913/CT-TTr1 ngày 25/7/2012 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về hoàn thuế GTGT cho dự án sử dụng nguồn vốn ODA của Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 8, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 1,2 Mục II Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002 của Bộ Tài chính và điểm 3.4 Mục II, điểm 4.2, 4.3 Mục V Thông tư số 123/2007/TT-BTC ngày 23/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

Căn cứ điểm 1, điểm 6 Phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ điểm 3.1 Mục II Phần B, điểm 3 Mục 1 phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

Căn cứ điểm 2 Mục I Phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, thì:

- Trường hợp nhà thầu chính đủ điều kiện được hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA thì nhà thầu chính phải gửi hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA cho Cục Thuế quản lý để Cục Thuế thực hiện thủ tục hoàn thuế theo quy định. Hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với trường hợp hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA theo hướng dẫn tại điểm 3 Mục I Phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/7/2007 của Bộ Tài chính.

- Trường hợp Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 8 vừa là nhà thầu chính tham gia thực hiện các dự án có sử dụng nguồn vốn ODA vừa có hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện đã kê khai và lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế (kỳ từ tháng 01/2010 đến tháng 12/2010 và kỳ từ tháng 01/2011 đến tháng 3/2011) theo trường hợp lũy kế 3 tháng liên tục có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết, bao gồm cả thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết của dự án sử dụng vốn ODA và dự án khác thì trường hợp này doanh nghiệp không phải kê khai riêng thuế GTGT đầu vào của dự án sử dụng vốn ODA được hoàn thuế. Doanh nghiệp phải lập hồ sơ hoàn thuế theo quy định đối với trường hợp trong 3 tháng liên tục có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết và xuất trình các hóa đơn GTGT đầu ra, hợp đồng, văn bản của cơ quan thẩm quyền về điều kiện doanh thu các dự án này đủ điều kiện không phải tính thuế GTGT đầu ra, nhưng được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, ngân sách Nhà nước không bố trí vốn cho chủ dự án để thanh toán thuế GTGT cho nhà thầu chính (như trường hợp doanh nghiệp đề nghị hoàn thuế theo trường hợp 3 tháng liên tục có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết mà trong kỳ có xuất khẩu hàng hóa được áp dụng thuế suất 0%) theo hướng dẫn tại điểm 3 Mục I Phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/7/2007 của Bộ Tài chính và khoản 1 (b) Điều 43 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Các Vụ (TCT) CS, PC;
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 738/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu738/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/03/2013
Ngày hiệu lực07/03/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 738/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 738/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu738/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýVũ Văn Trường
        Ngày ban hành07/03/2013
        Ngày hiệu lực07/03/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 738/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng

            Lịch sử hiệu lực Công văn 738/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng

            • 07/03/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/03/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực