Công văn 74/BXD-KTXD

Công văn 74/BXD-KTXD về định mức và đơn giá cho công tác khoan dẫn do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 74/BXD-KTXD định mức và đơn giá cho công tác khoan dẫn


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74/BXD–KTXD
V/v: định mức và đơn giá cho công tác khoan dẫn.

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi: Viện Khoa học và Công nghệ quân sự – Bộ Quốc phòng

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 328/VKHCNQS-BQLDA ngày 15/4/2011 của Viện Khoa học và Công nghệ quân sự – Bộ Quốc phòng đề nghị cho ý kiến về việc lập đơn giá cho công tác khoan dẫn cọc đường kính 30 cm. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Định mức cho công tác khoan đường kính lớn đã được Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 06/2000/QĐ-BXD ngày 22/5/2000. Trên cơ sở đó, ngày 30/5/2001 ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 30/2001/QĐ-UB ban hành đơn giá cho công tác công tác khoan đường kính lớn. Vì vậy, về nguyên tắc, việc chủ đầu tư vận dụng định mức và đơn giá này để xác định giá cho công tác khoan dẫn phục vụ công tác thi công cọc công trình xây dựng là phù hợp. Tuy nhiên, khi vận dụng Viện Khoa học và Công nghệ quân sự cần lưu ý:

- Công tác khoan dẫn để phục vụ thi công cọc của công trình là công tác thi công xây dựng (thi công xây lắp), do đó các chi phí khác cấu thành đơn giá như: chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, ... phải áp dụng theo các quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư (Thông tư số 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000, Thông tư số 07/2003/TT-BXD ngày 17/6/2003 của Bộ Xây dựng); không áp dụng các quy định về lập đơn giá khảo sát và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.

- Quá trình vận dụng nếu quy trình công nghệ thi công, thành phần công việc và giá cả thực tế thực hiện khác với quy định trong định mức và đơn giá cho công tác này, thì chủ đầu tư và nhà thầu cần phải điều chỉnh cho phù hợp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về định mức và đơn giá cho công tác khoan dẫn phục vụ công tác thi công cọc của công trình “Nhà làm việc khu B/K800 – Trung tâm Khoa học kỹ thuật và Công nghệ quân sự – Bộ Quốc phòng”. Viện Khoa học và Công nghệ quân sự – Bộ Quốc phòng căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu: VP, Vụ KTXD. T06.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 74/BXD-KTXD

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 74/BXD-KTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 27/05/2011
Ngày hiệu lực 27/05/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 74/BXD-KTXD

Lược đồ Công văn 74/BXD-KTXD định mức và đơn giá cho công tác khoan dẫn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 74/BXD-KTXD định mức và đơn giá cho công tác khoan dẫn
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 74/BXD-KTXD
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Người ký Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành 27/05/2011
Ngày hiệu lực 27/05/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 74/BXD-KTXD định mức và đơn giá cho công tác khoan dẫn

Lịch sử hiệu lực Công văn 74/BXD-KTXD định mức và đơn giá cho công tác khoan dẫn

  • 27/05/2011

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 27/05/2011

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực