Quyết định 06/2000/QĐ-BXD

Quyết định 06/2000/QĐ-BXD về định mức dự toán khảo sát xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Quyết định 06/2000/QĐ-BXD định mức dự toán khảo sát xây dựng đã được thay thế bởi Quyết định 28/2005/QĐ-BXD Định mức dự toán khảo sát xây dựng và được áp dụng kể từ ngày 09/10/2005.

Nội dung toàn văn Quyết định 06/2000/QĐ-BXD định mức dự toán khảo sát xây dựng


BỘ XÂY DỰNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 06/2000/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG SỐ 06/2000/QĐ-BXD NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 2000 VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN KHẢO SÁT XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ, Cơ quan ngang Bộ.
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 04/03/1994 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 của Chính phủ ban hành Quy chế Quản lý Đầu tư và Xây dựng.
Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này "Định mức dự toán khảo sát xây dựng".

Điều 2: Quyết định này thay thế cho Quyết định số 177/BXD-VKT ngày 17/7/1995 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành "Định mức dự toán khảo sát xây dựng" và có hiệu lực thi hành thống nhất trong cả nước sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Mạnh Kiểm

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2000/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu06/2000/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/05/2000
Ngày hiệu lực06/06/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/10/2005
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2000/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 06/2000/QĐ-BXD định mức dự toán khảo sát xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 06/2000/QĐ-BXD định mức dự toán khảo sát xây dựng
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu06/2000/QĐ-BXD
      Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
      Người kýNguyễn Mạnh Kiểm
      Ngày ban hành22/05/2000
      Ngày hiệu lực06/06/2000
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/10/2005
      Cập nhật7 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 06/2000/QĐ-BXD định mức dự toán khảo sát xây dựng

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/2000/QĐ-BXD định mức dự toán khảo sát xây dựng