Công văn 74/TCT-PCCS

Công văn số 74/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế TNDN

Nội dung toàn văn Công văn 74/TCT-PCCS ưu đãi thuế TNDN


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 74/TCT-PCCS
V/v: ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Phát triển nhà thủ đức

Trả lời công văn số 820/CV-CT ngày 7/7/2006 của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức hỏi về ưu đãi thuế TNDN đối với cơ sở kinh doanh phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển nhà, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 24 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước có quy định: "Miễn thuế thu nhập bổ sung: Nhà đầu tư có dự án đầu tư quy định tại khoản 1 Điều 15 hoặc Điều 16 Nghị định này không phải nộp thuế thu nhập bổ sung quy định tại khoản 1 Điều 10 của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp".

- Tại điểm 1 công văn số 3571 TC/TCT ngày 29/3/2005 của Bộ Tài chính về ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN đối với cơ sở kinh doanh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển nhà có hướng dẫn: "Các cơ sở kinh doanh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; đầu tư phát triển nhà đã được cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư nếu còn thời gian được ưu đãi miễn giảm thuế TNDN theo quy định tại Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư cho năm 2004 và các năm tiếp theo thì tiếp tục được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế TNDN bao gồm cả thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất đối với đất được Nhà nước giao hoặc có quyền sử dụng đất trước ngày 1/1/2004 để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển nhà đến hết thời hạn ưu đãi quy định tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư".

Căn cứ vào quy định và hướng dẫn nêu trên, Công ty phát triển nhà Thủ Đức là cơ sở kinh doanh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng chỉ đáp ứng được điều kiện lao động thì sẽ không được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung. Trường hợp Công ty được Nhà nước giao hoặc có quyền sử dụng đất trước ngày 01/01/2004 để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển nhà thì tiếp tục được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế TNDN bao gồm cả thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê và thuế thu nhập bổ sung từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất đối với đất được Nhà nước giao hoặc có quyền sử dụng đất trước ngày 01/01/2004.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 74/TCT-PCCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu74/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/01/2007
Ngày hiệu lực04/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 74/TCT-PCCS ưu đãi thuế TNDN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 74/TCT-PCCS ưu đãi thuế TNDN
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu74/TCT-PCCS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành04/01/2007
        Ngày hiệu lực04/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 74/TCT-PCCS ưu đãi thuế TNDN

           Lịch sử hiệu lực Công văn 74/TCT-PCCS ưu đãi thuế TNDN

           • 04/01/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/01/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực