Công văn 7401/VPCP-ĐMDN

Công văn số 7401/VPCP-ĐMDN về việc sắp xếp Công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7401/VPCP-ĐMDN sắp xếp Công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7401/VPCP-ĐMDN
V/v sắp xếp Công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (công văn số 395/TLVN-TC ngày 04 tháng 6 năm 2007 và số 773/TLVN-TC ngày 25 tháng 10 năm 2007) về việc triển khai, thực hiện Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 03 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam xây dựng Đề án chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam thành công ty TNHH một thành viên, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào năm 2009.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTgCP;
- Các Bộ: Tài chính, Nội vụ,
 KH&ĐT, LĐ-TB&XH;
Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, KTTH, CN, Website CP;
- Lưu: VT, ĐMDN (3).27

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7401/VPCP-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7401/VPCP-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2007
Ngày hiệu lực24/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7401/VPCP-ĐMDN

Lược đồ Công văn 7401/VPCP-ĐMDN sắp xếp Công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7401/VPCP-ĐMDN sắp xếp Công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7401/VPCP-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Viết Muôn
        Ngày ban hành24/12/2007
        Ngày hiệu lực24/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 7401/VPCP-ĐMDN sắp xếp Công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

             Lịch sử hiệu lực Công văn 7401/VPCP-ĐMDN sắp xếp Công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

             • 24/12/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 24/12/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực