Công văn 7428/VP-TM

Công văn 7428/VP-TM năm 2013 kiểm tra, rà soát việc thực hiện phương án xử lý tổng thể nhà đất đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt

Nội dung toàn văn Công văn 7428/VP-TM năm 2013 kiểm tra rà soát xử lý tổng thể nhà đất Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7428/VP-TM
Về kiểm tra, rà soát việc thực hiện phương án xử lý tổng thể nhà đất đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Ban Chỉ đạo 09 (Sở Tài chính);
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Quy hoạch-Kiến trúc;
- Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện.

 

Xét báo cáo của Thường trực Ban Chỉ đạo 09 (Sở Tài chính) tại Công văn số 7725/STC-BCĐ09-CS ngày 12 tháng 8 năm 2013 về kết quả kiểm tra, rà soát việc triển khai thực hiện phương án xử lý tổng thể nhà đất đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt (đến ngày 30 tháng 6 năm 2013, Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt phương án của 27 đơn vị, trong đó thực hiện đúng theo phương án phê duyệt là 09 đơn vị và tiếp tục thực hiện theo phương án phê duyệt là 18 đơn vị); Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thị Hồng có ý kiến như sau:

Việc triển khai công tác năm 2013 về xử lý, sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố đã có ý kiến chỉ đạo tại Kế hoạch số 1349/KH-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2013, Công văn số 4041/VP-TM ngày 29 tháng 5 năm 2013 và Công văn số 4707/UBND-TM ngày 06 tháng 9 năm 2013;

Giao Thường trực Ban CĐ09-STC chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện và Sở ngành có liên quan tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh phương án xử lý, sắp xếp nhà đất của đơn vị chưa được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, trong đó có nhà đất báo cáo kê khai bổ sung và nhà đất tiếp tục rà soát trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt (đợt 2); Đồng thời, tiếp tục hậu kiểm kết quả triển khai thực hiện phương án xử lý tổng thể nhà đất của các đơn vị đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, trong đó có kết quả thực hiện thu hồi nhà đất và tiến độ thực hiện việc bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch của thành phố; kịp thời báo cáo những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất giải pháp cụ thể, trình Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố truyền đạt chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thị Hồng đến Ban Chỉ đạo 09 (Sở Tài chính) và Sở ngành, đơn vị có liên quan để phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTUB: CT, các PCT;
- Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Ban ngành thành phố;
- VPUB: CVP, các PVP;
- Phòng: TCTMDV (2b), ĐTMT, CNN;
- Lưu: VT, (TM/V).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Ngô Kim Liên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7428/VP-TM

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7428/VP-TM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/09/2013
Ngày hiệu lực13/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7428/VP-TM năm 2013 kiểm tra rà soát xử lý tổng thể nhà đất Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7428/VP-TM năm 2013 kiểm tra rà soát xử lý tổng thể nhà đất Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7428/VP-TM
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNgô Kim Liên
        Ngày ban hành13/09/2013
        Ngày hiệu lực13/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 7428/VP-TM năm 2013 kiểm tra rà soát xử lý tổng thể nhà đất Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Công văn 7428/VP-TM năm 2013 kiểm tra rà soát xử lý tổng thể nhà đất Hồ Chí Minh

           • 13/09/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/09/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực