Công văn 750/UBDT-CSDT

Công văn 750/UBDT-CSDT năm 2017 hiệu lực thi hành của Quyết định 1049/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 750/UBDT-CSDT 2017 hiệu lực thi hành 1049/QĐ-TTg đơn vị hành chính vùng khó khăn


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 750/UBDT-CSDT
V/v hiệu lực thi hành của Quyết định 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Phúc đáp Công văn số 2051/SLĐTBXH-BTXH ngày 14/7/2017 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu v/v cho ý kiến về mua thẻ bảo hiểm y tế cho người dân sinh sống tại vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn; sau khi nghiên cứu, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn thực hiện trong giai đoạn 2014-2015. Ngày 11/3/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 12/2016/QĐ-TTg , cho phép kéo dài thời gian thực hiện Quyết định 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 đến khi có Quyết định mới thay thế. Hiện nay, Ủy ban Dân tộc đang xây dựng quyết định thay thế Quyết định số 1049/QD-TTg, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 năm 2017.

Trên đây là ý kiến của Ủy ban Dân tộc, đề nghị Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nghiên cứu, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (đ
b/c);
- TT, PCN Đinh Quế H
i (đ b/c);
- BDT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, CSDT (02);

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Cầm Văn Thanh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 750/UBDT-CSDT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu750/UBDT-CSDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/08/2017
Ngày hiệu lực04/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 750/UBDT-CSDT 2017 hiệu lực thi hành 1049/QĐ-TTg đơn vị hành chính vùng khó khăn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 750/UBDT-CSDT 2017 hiệu lực thi hành 1049/QĐ-TTg đơn vị hành chính vùng khó khăn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu750/UBDT-CSDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýCầm Văn Thanh
        Ngày ban hành04/08/2017
        Ngày hiệu lực04/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 750/UBDT-CSDT 2017 hiệu lực thi hành 1049/QĐ-TTg đơn vị hành chính vùng khó khăn

           Lịch sử hiệu lực Công văn 750/UBDT-CSDT 2017 hiệu lực thi hành 1049/QĐ-TTg đơn vị hành chính vùng khó khăn

           • 04/08/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/08/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực