Công văn 758/VTLTNN-TCCB

Công văn 758/VTLTNN-TCCB về hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với ngành lưu trữ do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 758/VTLTNN-TCCB hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật ngành lưu trữ


BỘ NỘI VỤ
CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 758/VTLTNN-TCCB
V/v Hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với ngành lưu trữ

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2006

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị, bộ phận làm công tác lưu trữ

Từ năm 1998 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có văn bản số 3194/LĐTBXH - BHLĐ ngày 03/10/1998 về chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động làm việc trong Điều kiện có yếu tố độc hại thuộc ngành lưu trữ; trong đó quy định:

- Mức 3: 4/10 hộp sữa đặc có đường (475g) cho một ca hoặc một ngày làm việc thực tế đối với công việc khử trùng tài liệu lưu trữ;

- Mức 2: 3/10 hộp sữa cho một ca hoặc một ngày làm việc thực tế đối với các công việc:

+ Tu bổ, phục chế tài liệu lưu trữ;

+ Vận hành, bảo quản, sửa chữa các thiết bị kỹ thuật trong kho lưu trữ;

+ Xử lý tài liệu phim, ảnh ghi âm lưu trữ trong buồng kín;

+ Vệ sinh tài liệu, giá tủ để tài liệu, nền tường kho lưu trữ.

- Mức 1: 2/10 hộp sữa cho một ca hoặc một ngày làm việc thực tế đối với các công việc:

+ Phân loại, kiểm tra giá trị hồ sơ tài liệu lưu trữ;

+ Lựa chọn để bảo quản và tiêu huỷ hồ sơ tài liệu lưu trữ hết giá trị;

+ Phân nhóm đánh giá giá trị hồ sơ, sắp xếp tài liệu lập hồ sơ mới, hệ thống hoá, mô tả phiếu tin;

+ Vận chuyển hồ sơ tài liệu lưu trữ;

+ Chỉnh lý tài liệu hồ sơ lưu trữ;

+ Nhập dữ liệu, xây dựng công cụ tra tìm hồ sơ tài liệu lưu trữ;

+ Sưu tầm bổ sung hồ sơ tài liệu lưu trữ;

+ Xử lý kỹ thuật hồ sơ tài liệu lưu trữ;

+ Kiểm kê tài liệu lưu trữ;

+ Lựa chọn để công bố, giới thiệu hồ sơ tài liệu lưu trữ;

+ Kiểm kê, lựa chọn, bảo quản xử lý kỹ thuật tài liệu lưu trữ ở các kho lưu trữ hiện hành.

Đến năm 1999 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế đã có Thông tư liên tịch số 10/1999/TTLT- BLĐTBXH - BYT ngày 17/3/1999 Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong Điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại (trong đó có ngành lưu trữ như quy định tại văn bản số 3194/LĐTBXH - BHLĐ nêu trên); quy định: Bồi dưỡng bằng hiện vật được tính theo định suất và có giá trị bằng tiền tương ứng theo các mức sau (sửa đổi cách tính cố định theo sữa quy định tại văn bản số 3194/LĐTBXH - BHLĐ nêu trên):

 Mức 1 cũ sang Mức 1 mới có giá trị bằng 2000 đồng;

 Mức 2 cũ sang Mức 2 mới có giá trị bằng 3000 đồng;

 Mức 3 cũ sang Mức 3 mới có giá trị bằng 4500 đồng.

Vì đây là chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật, không thuộc đối tượng Điều chỉnh của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang. Như vậy chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật nêu trên vẫn liên tục có hiệu lực thi hành chứ chưa bị ngừng lại hay bãi bỏ.

Hiện nay Nhà nước đã có văn bản về việc Điều chỉnh mức cho chế độ này tại Thông tư Liên tịch số 10/2006/TTLT- BLĐTBXH-BYT ngày 12/9/2006 (đính kèm công văn này) và có hiệu lực thi hành từ ngày 11/10/2006; các mức được Điều chỉnh cụ thể như sau:

- Mức 1, bằng 4000 đồng cho một ca hoặc một ngày làm việc thực tế, áp dụng đối với các nghề và công việc nêu ở Mức 1 cũ là 2/10 hộp sữa.

- Mức 2, bằng 6000 đồng cho một ca hoặc một ngày làm việc thực tế, áp dụng đối với các nghề và công việc nêu ở Mức 2 cũ là 3/10 hộp sữa.

- Mức 3, bằng 8000 đồng cho một ca hoặc một ngày làm việc thực tế, áp dụng đối với các nghề và công việc nêu ở Mức 3 cũ là 4/10 hộp sữa.

Vậy Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước thông báo để các cơ quan, đơn vị, bộ phận làm công tác lưu trữ trong toàn ngành biết và báo cáo với các cấp có thẩm quyền, trên cơ sở các văn bản quy định của Nhà nước để kịp thời thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật trong ngành lưu trữ./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng TW và các ban của Đảng;
- Viện kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Toà án Nhân dân tối cao;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ Nội vụ (để báo cáo);
- Bộ LĐ&TBXH (để biết);
- Bộ Y tế (để biết);
- Văn phòng Cục, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục;
- Lưu: VT, TCCB.

CỤC TRƯỞNG
Trần Hoàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 758/VTLTNN-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu758/VTLTNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2006
Ngày hiệu lực13/11/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 758/VTLTNN-TCCB

Lược đồ Công văn 758/VTLTNN-TCCB hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật ngành lưu trữ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 758/VTLTNN-TCCB hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật ngành lưu trữ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu758/VTLTNN-TCCB
        Cơ quan ban hànhCục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước
        Người kýTrần Hoàng
        Ngày ban hành13/11/2006
        Ngày hiệu lực13/11/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 758/VTLTNN-TCCB hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật ngành lưu trữ

           Lịch sử hiệu lực Công văn 758/VTLTNN-TCCB hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật ngành lưu trữ

           • 13/11/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/11/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực