Thông tư liên tịch 10/2006/TTLT-BLĐTBXH-BYT

Thông tư liên tịch 10/2006/TTLT-BLĐTBXH-BYT sửa đổi khoản 2, Mục II Thông tư liên tịch 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT hướng dẫn chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại do Bộ Lao động,Thương binh và xã hội - Bộ Y tế ban hành

Thông tư liên tịch 10/2006/TTLT-BLĐTBXH-BYT sửa đổi khoản 2 Mục II TTLT 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT bồi dường người lao động có yếu tố nguy hiểm độc hại đã được thay thế bởi 13/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT bồi dưỡng cho người lao động làm việc nguy hiểm độc hại và được áp dụng kể từ ngày 15/07/2012.

Nội dung toàn văn Thông tư liên tịch 10/2006/TTLT-BLĐTBXH-BYT sửa đổi khoản 2 Mục II TTLT 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT bồi dường người lao động có yếu tố nguy hiểm độc hại


BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

 

Số: 10/2006/TTLT-BLĐTBXH-BYT

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2006 

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 2, MỤC II THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT NGÀY 17/3/1999 CỦA LIÊN TỊCH BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VÀ BỘ Y TẾ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG BẰNG HIỆN VẬT ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ YẾU TỐ NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI

Thi hành Điều 104 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung năm 2002 và Điều 8 của Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 8476/BTC-PC ngày 10/7/2006, liên tịch Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Y tế sửa đổi, bổ sung khoản 2, Mục II Thông tư liên tịch số 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 17/3/1999 của Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại như sau:

I. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 2, MỤC II NHƯ SAU:

  2. Mức bồi dưỡng:

Bồi dưỡng bằng hiện vật được tính theo định suất cho một ngày làm việc, có giá trị bằng tiền tương ứng theo các mức sau:

- Mức 1, bằng 4.000 đồng;

- Mức 2, bằng 6.000 đồng;

- Mức 3, bằng 8.000 đồng;

- Mức 4, bằng 10.000 đồng.”

II.  HIỆU LỰC THI HÀNH

a) Thông tư  này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo;

b) Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp phản ánh về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế để nghiên cứu giải quyết./.

 

BỘ TRƯỞNG
BỘ Y TẾ
 Trần Thị Trung Chiến

BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 Nguyễn Thị Hằng


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ(để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng  Quốc hội;
- Văn phòng  Chủ tịch nước;
- Văn phòng  Trung ương Đảng;
- Viện KSNDTC; Toà án Nhân dân tối cao
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Sở LĐTBXH, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL(Bộ Tư Pháp);
-  VPCP: Công báo; Website Chính phủ;
- Lưu: VT; YTDP; PC2 Bộ; ATLĐ.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2006/TTLT-BLĐTBXH-BYT

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu10/2006/TTLT-BLĐTBXH-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/09/2006
Ngày hiệu lực11/10/2006
Ngày công báo26/09/2006
Số công báoTừ số 57 đến số 58
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/07/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2006/TTLT-BLĐTBXH-BYT

Lược đồ Thông tư liên tịch 10/2006/TTLT-BLĐTBXH-BYT sửa đổi khoản 2 Mục II TTLT 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT bồi dường người lao động có yếu tố nguy hiểm độc hại


Văn bản bị đính chính

  Văn bản đính chính

   Văn bản bị thay thế

    Văn bản hiện thời

    Thông tư liên tịch 10/2006/TTLT-BLĐTBXH-BYT sửa đổi khoản 2 Mục II TTLT 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT bồi dường người lao động có yếu tố nguy hiểm độc hại
    Loại văn bảnThông tư liên tịch
    Số hiệu10/2006/TTLT-BLĐTBXH-BYT
    Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế
    Người kýNguyễn Thị Hằng, Trần Thị Trung Chiến
    Ngày ban hành12/09/2006
    Ngày hiệu lực11/10/2006
    Ngày công báo26/09/2006
    Số công báoTừ số 57 đến số 58
    Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/07/2012
    Cập nhật7 năm trước

    Văn bản hướng dẫn

     Văn bản được hợp nhất

      Văn bản được căn cứ

       Văn bản hợp nhất

        Văn bản gốc Thông tư liên tịch 10/2006/TTLT-BLĐTBXH-BYT sửa đổi khoản 2 Mục II TTLT 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT bồi dường người lao động có yếu tố nguy hiểm độc hại

        Lịch sử hiệu lực Thông tư liên tịch 10/2006/TTLT-BLĐTBXH-BYT sửa đổi khoản 2 Mục II TTLT 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT bồi dường người lao động có yếu tố nguy hiểm độc hại