Công văn 7599/BCT-QLTT

Công văn 7599/BCT-QLTT năm 2014 thực hiện Kế hoạch 7105/KH-BCT tuyên truyền góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại do Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7599/BCT-QLTT 2014 thực hiện 7105/KH-BCT phòng chống buôn lậu hàng giả gian lận thương mại


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7599/BCT-QLTT
V/v: triển khai thực hiện Kế hoạch 7105/KH-BCT

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-BCĐ ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Kế hoạch số 7105/KH-BCT ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Bộ Công Thương về tuyên truyền góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện một số nội dung dưới đây:

1. Xây dựng và ban hành Kế hoạch chi tiết về tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chú trọng vận động các hộ, cơ sở, tư nhân có đăng ký kinh doanh ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm, hàng ngoại nhập lậu, không rõ xuất xứ.

2. Phân công cho các ngành, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 7105/KH-BCT góp phần tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác quản lý thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trong 6 tháng cuối năm 2014, cụ thể như sau:

2.1. Sở Công Thương

- Chỉ đạo, đôn đốc lực lượng Quản lý thị trường địa phương đẩy mạnh công tác kiểm tra kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính đối với việc vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, không đảm bảo an toàn thực phẩm; chú trọng các mặt hàng: thuốc lá điếu ngoại, phân bón, mũ bảo hiểm, gia súc, gia cầm, xăng dầu. Kết hợp kiểm tra, kiểm soát với tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật tới tổ chức, cá nhân kinh doanh và vận động tổ chức, cá nhân kinh doanh ký cam kết theo Kế hoạch 7105/KH-BCT.

- Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường nghiêm túc triển khai các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Cục Quản lý thị trường về công tác tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật, ký cam kết.

- Phối hợp với Ban Quản lý chợ tại các huyện, thị tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh tại các chợ không buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn thực phẩm và tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

- Phối hợp với các Hiệp hội ngành hàng, trước hết là với các Hiệp hội: Gas, Xăng dầu, Phân bón, Thuốc lá, Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam để tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đề nghị các Hiệp hội phối hợp trong việc vận động các đơn vị thành viên tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác tuyên truyền, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

- Phổ biến, tuyên truyền pháp luật đến các Trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn, tổ chức ký cam kết không kinh doanh hàng ngoại nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn thực phẩm, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

- Thông qua các buổi họp giào ban triển khai công tác tại đơn vị, quán triệt tới công chức, người lao động về nội dung Luật Phòng chống tác hại thuốc lá; yêu cầu 100% công chức, người lao động nghiêm túc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, không sử dụng hàng giả hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không tiếp tay cho các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

- Phối hợp với các cơ quan truyền hình, thông tấn báo chí địa phương thông tin, tuyên truyền kịp thời về việc vận động ký cam kết và hoạt động kiểm tra, kiểm soát của lực lượng Quản lý thị trường; đặc biệt các hoạt động xử lý, tiêu hủy hàng giả, hàng kém chất lượng, hoạt động chống buôn lậu thuốc lá điếu ngoại, hoạt động kiểm tra mũ bảo hiểm giả, kém chất lượng, kiểm tra mặt hàng phân bón giả, không đảm bảo chất lượng, công tác kiểm tra an toàn thực phẩm. Tuyên truyền, phổ biến số điện thoại đường dây nóng về an toàn thực phẩm của lực lượng Quản lý thị trường."

2.2. Ban An toàn giao thông.

- Đẩy mạnh tuyên truyền các quy định pháp luật và lợi ích của đội mũ bảo hiểm cho người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy; cung cấp thông tin để người dân nhận biết rõ, không mua, bán và sử dụng các mũ loại không phải mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy: mũ không có đủ 3 lớp, không ghi nhãn “Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy” và không có dấu hợp quy CR theo Kế hoạch số 69/KH-UBATGTQG của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện đúng các quy định của pháp luật về việc sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy; những quy định pháp luật về xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy.

2.3. Công an tỉnh, thành phố

- Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện kiểm tra và xử lý các vi phạm về đội mũ bảo hiểm đối với người tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, theo đúng quy định tại Nghị định 171/2013/NĐ-CP của Chính phủ, đồng thời tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở người đội mũ không phải mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy.

- Chỉ đạo lực lượng chức năng phát hiện, điều tra xác minh làm rõ đường dây, ổ nhóm buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng giả có giá trị lớn để xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời có trách nhiệm phối hợp hỗ trợ các cơ quan chức năng, các ngành trong việc kiểm tra, xử lý những vụ việc chống người thi hành công vụ và buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng cấm theo quy định:

+ Chỉ đạo lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, có biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, điều tra tội phạm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, buôn bán hàng cấm, kinh doanh trái phép, trốn thuế, hàng giả, gian lận thương mại theo quy định của Bộ luật hình sự.

+ Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, cảnh sát đường thủy chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện, dừng phương tiện và bắt giữ các phương tiện vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, hàng giả, gian lận thương mại trên các tuyến giao thông.

2.4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền về các văn bản quy phạm pháp luật, về công tác đấu tranh chống buôn lậu; hàng giả và gian lận thương mại, những tác động xấu đối với kinh tế xã hội của hành vi buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và gian lận thương mại.

2.5. Sở Khoa học và Công nghệ

- Chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ trì phối hợp với Công an, Quản lý thị trường quản lý tốt lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa và công tác giám định, thử nghiệm hàng hóa phục vụ tốt cho công tác đấu tranh chống sản xuất, kinh doanh hàng giả và gian lận thương mại.

- Chỉ đạo Thanh tra Sở chủ trì phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ và xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa, sở hữu công nghiệp theo lĩnh vực được giao.

2.6. Sở Tài chính

- Bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

- Đề xuất chế độ chính sách hỗ trợ kinh phí bảo đảm điều kiện làm việc, thông tin liên lạc, phương tiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát cho các cơ quan chức năng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

2.7. Các cơ quan thông tấn báo chí của địa phương

- Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại như Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Thương mại, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, Nghị định 97/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng, Nghị định 99/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, Nghị định 178/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Ưu tiên bố trí thời điểm và thời lượng đưa tin để tuyên truyền về công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại của các lực lượng chức năng. Nêu các gương điển hình người tốt, việc tốt, đồng thời đưa tin ngay các vụ việc vi phạm bị các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện, góp phần thực hiện tốt công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trong 6 tháng cuối năm 2014./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (b/c);
- Lãnh đạo Bộ;
- Sở Công Thương các tỉnh, TP;
- Chi cục QLTT các tỉnh, TP;
- Các Hiệp hội: Thuốc lá VN, Gas VN; Các nhà bán lẻ VN. Hiệp hội Phân bón VN, Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu VN; Hiệp hội Bia - Rượu -NGK VN, Xăng dầu Việt Nam (phối hợp thực hiện);
- Báo Công Thương, Tạp chí Công Thương, Truyền hình Công Thương;
- Lưu: VT, QLTT (5)

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7599/BCT-QLTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7599/BCT-QLTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/08/2014
Ngày hiệu lực11/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7599/BCT-QLTT

Lược đồ Công văn 7599/BCT-QLTT 2014 thực hiện 7105/KH-BCT phòng chống buôn lậu hàng giả gian lận thương mại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7599/BCT-QLTT 2014 thực hiện 7105/KH-BCT phòng chống buôn lậu hàng giả gian lận thương mại
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7599/BCT-QLTT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýVũ Huy Hoàng
        Ngày ban hành11/08/2014
        Ngày hiệu lực11/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 7599/BCT-QLTT 2014 thực hiện 7105/KH-BCT phòng chống buôn lậu hàng giả gian lận thương mại

           Lịch sử hiệu lực Công văn 7599/BCT-QLTT 2014 thực hiện 7105/KH-BCT phòng chống buôn lậu hàng giả gian lận thương mại

           • 11/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực