Công văn 7714/NHNN-VP

Công văn 7714/NHNN-VP năm 2017 về thực hiện cơ chế một cửa theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg và tham gia Trung tâm hành chính công tại các tỉnh, thành phố do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7714/NHNN-VP 2017 thực hiện cơ chế một cửa 09/2015/QĐ-TTg


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7714/NHNN-VP
V/v thực hiện cơ chế một cửa theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg và tham gia Trung tâm hành chính công tại các tỉnh, thành phố

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Triển khai Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thông tin tình hình triển khai tại NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố và đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phối hợp như sau:

1. Về tình hình triển khai cơ chế một cửa tại NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố:

- NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là NHNN chi nhánh) là đơn vị ngành dọc đóng tại địa phương thuộc cơ cấu tổ chức của NHNN Việt Nam, có chức năng quản lý nhà nước và giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) về lĩnh vực hoạt động ngân hàng, ngoại hối đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

- Thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ(1), NHNN đã ban hành văn bản hướng dẫn triển khai cơ chế một cửa phù hợp với hoạt động giải quyết TTHC của NHNN và đáp ứng mục tiêu cải cách hành chính, tránh lãng phí tài sản, nhân lực. Theo quy định của NHNN Việt Nam, NHNN chi nhánh không phải bố trí công chức chuyên trách giải quyết TTHC trực tại bộ phận một cửa để nhận hồ sơ vì số lượng hồ sơ ít phát sinh (bình quân dưới 1 hồ sơ/ngày) và không có thủ tục liên thông với các cơ quan hành chính trên địa bàn.

2. Về việc tham gia trung tâm hành chính công:

Theo báo cáo của NHNN chi nhánh, hiện nay, trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố đang triển khai Trung tâm hành chính công để tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC tập trung, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC.

Đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của NHNN chi nhánh, có nhiều lĩnh vực (hoạt động tiền tệ, ngoại hối, thanh toán, cấp phép và thành lập hoạt động ngân hàng...), không có TTHC liên thông, đồng thời số lương hồ sơ đến nộp trc tiếp ti NHNN chi nhánh rất ít (bình quân không đến 1 hồ sơ/ngày), do đó nếu tham gia Trung tâm Hành chính công, NHNN chi nhánh phải bố trí nhiều công chức tham gia, mỗi công chức phụ trách một lĩnh vực TTHC để hướng dẫn về nghiệp vụ cụ thể (vì một chuyên viên không đủ khả năng, am hiểu để hướng dẫn nghiệp vụ nhiều lĩnh vực). Việc bố trí công chức đến làm việc biệt phái tại Trung tâm trong bối cảnh số lượng hồ sơ TTHC ít phát sinh sẽ gây lãng phí nhân lực; đồng thời NHNN chi nhánh rất khó khăn để bố trí công chức tham gia.

Theo văn bản số 1367/TTg-KSTT ngày 13/9/2017 (2), Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương phối hợp với Văn phòng Chính phủ, xây dựng Nghị đnh về cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Nghị đnh sẽ quy định theo hướng Văn phòng Chính phủ phối hợp với các Bộ có cơ quan ngành dọc đóng tại địa phương lựa chọn các thủ tục hành chính trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cơ quan trung ương có ngành dọc đóng tại địa phương được tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công cp tỉnh, Bộ phận một cửa cấp huyện.

Vì vậy, trong thời gian Nghị định trên chưa ban hành và có hiệu lực, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm và không yêu cầu NHNN chi nhánh tham gia Trung tâm hành chính công trên địa bàn.

Trân trọng cảm ơn sự phi hp của Quý Ủy ban./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Bộ Nội vụ (Vụ CCHC),
- Sở Nội vụ các tỉnh, th
ành phố.
- NHNN chi nhánh tỉnh/tp;
- Lưu VP (VP4, VP5).

Đính kèm:
- Văn bản số: 8670/NHNN-VP.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Đào Minh Tú

 (1) Văn bản số 8670/NHNN-VP ngày 11/11/2016 của NHNN hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

(2) Văn bản số 1367/TTg-KSTT ngày 13/9/2017 ca Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7714/NHNN-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7714/NHNN-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/09/2017
Ngày hiệu lực27/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7714/NHNN-VP

Lược đồ Công văn 7714/NHNN-VP 2017 thực hiện cơ chế một cửa 09/2015/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7714/NHNN-VP 2017 thực hiện cơ chế một cửa 09/2015/QĐ-TTg
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7714/NHNN-VP
        Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
        Người kýĐào Minh Tú
        Ngày ban hành27/09/2017
        Ngày hiệu lực27/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 7714/NHNN-VP 2017 thực hiện cơ chế một cửa 09/2015/QĐ-TTg

           Lịch sử hiệu lực Công văn 7714/NHNN-VP 2017 thực hiện cơ chế một cửa 09/2015/QĐ-TTg

           • 27/09/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/09/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực