Công văn 7779/BNN-KTHT

Công văn 7779/BNN-KTHT năm 2018 về thực hiện Nghị định 52/2018/NĐ-CP và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7779/BNN-KTHT 2018 thực hiện Nghị định 52/2018/NĐ-CP phát triển ngành nghề nông thôn


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7779/BNN-KTHT
V/v Triển khai thực hiện nghị định số 52/2018/NĐ-CP và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2018

 

Kính gi: y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 17 tháng 4 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2018/NĐ-CP vphát triển ngành nghề nông thôn. Để triển khai thực hiện Nghị định và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc lập danh mục làng ngh cn bảo tn lâu dài, Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn đề nghị y ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Phổ biến, tuyên truyền các chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn; xây dựng kế hoạch để triển khai Nghị định số 52/2018/NĐ-CP và các nhiệm vụ quy định tại Nghị định, trong đó tập trung thực hiện nhiệm vụ phát trin ngành nghề nông thôn với các nhiệm vụ của ngành nông nghiệp và phát trin nông thôn đang trin khai như xây dựng nông thôn mới, đào tạo nghcho lao động nông nghiệp, phát triển kinh tế hợp tác, Hp tác xã, liên kết chuỗi giá trị và mỗi xã một sản phẩm (OCOP); xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách, quy định mức chi và b trí ngun vn từ ngân sách địa phương hàng năm để hỗ trợ đu tư phát trin làng ngh, ngành nghnông thôn; ưu tiên thực hiện phát trin ngành nghề nông thôn gn với phát triển các tổ chức đại diện ca nông dân như Hợp tác xã, Tổ hợp tác, Câu lạc bộ nghề và phối hp tổ chức đào tạo nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân nông thôn.

2. Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện tốt quản lý nhà nước đi với làng ngh, ngành nghề nông thôn; phi hợp với các đơn vị có liên quan rà soát đánh giá hiện trạng phát trin ngành nghề các địa phương, các cơ chế chính sách và kết quả thực hiện trên địa bàn đxây dựng và tng hp kế hoạch, dự toán kinh phí phát trin ngành nghnông thôn, trình cấp có thẩm quyn xem xét, quyết định trong dự toán ngân sách hàng năm.

3. Chỉ đạo cơ quan quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn khảo sát, lập dự án phát trin ngành nghnông thôn theo nội dung hướng dẫn tại phụ lục kèm theo công văn này (Phụ lục 1 kèm theo) để đăng ký kế hoạch chi tiết xây dựng dự án phát triển ngành nghề nông thôn từ năm 2019, tổng hp dự toán ngân sách hàng năm, kể cả nguồn vốn Trung ương và nguồn vn do địa phương b trí.

4. Về việc chỉ đạo lập danh mục làng nghề cần bảo tồn lâu dài theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản s833/VPCP-NN ngày 23/01/2018 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn s4307/BNN-KTHT ngày 06/6/2018 đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành ph chđạo thực hiện, gửi về Bộ để tng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/6/2018. Tuy nhiên, cho đến nay có 34 tỉnh, thành phgửi báo cáo. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị 29 tỉnh, thành ph chưa trin khai thực hiện (Phụ lục 2 kèm theo) gửi báo cáo kèm theo danh mục làng nghề cần bảo tồn lâu dài đtổng hợp, báo cáo Thtướng Chính ph.

Báo cáo đề nghị gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn; Nhà B9, Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội) trước ngày 20/10/2018 và bản mềm theo địa chỉ Email: [email protected] hoặc [email protected].

5. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Cục Kinh tế hp tác và Phát triển nông thôn là đầu mối tổng hợp, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tnh, thành phquan tâm chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trư
ng Nguyễn Xuân Cường (đ b/c);
- C
ác Vụ: KH, TC;
- Văn phòng Điều phối NTM T
W;
- Sở NN&PTNT c
ác tnh, TP;
- Lưu: VT, KT
HT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Thanh Nam

 

PHỤ LỤC I

KHOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG DỰ ÁN PHÁT TRIN NGÀNH NGH NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2019 - 2025
(Kèm theo công văn số 7779/BNN-KTHT ngày 05 tháng 10 năm 2018 ca Bộ Nông nghiệp và PTNT)

STT

Danh mục dự án

Nôi dung hỗ tr

Đối tượng hỗ tr

Địa điểm thực hiện

Dự kiến kết quả đạt đưc

Cơ quan chủ trì/phối hp

Kinh phí

Nguồn vốn

Thời gian thực hiện

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

^

 

PHỤ LỤC II

DANH SÁCH CÁC ĐỊA PHƯƠNG CHƯA LẬP DANH MỤC LÀNG NGHỀ CẦN BẢO TỒN LÂU DÀI THEO CÔNG VĂN SỐ 4307/BNN-KTHT NGÀY 06/6/2018 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
(Kèm theo Công văn số 7779/BNN-KTHT ngày 05/10/2018 ca Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

STT

Tnh, thành phố

1

Bà Rịa - Vũng Tàu

2

Bạc Liêu

3

Bắc Kạn

4

Bc Giang

5

Bình Phước

6

Cn Thơ

7

Đồng Tháp

8

Điện Điên

9

Hà Nam

10

Hà Nội

11

Hà Tĩnh

12

Hi Phòng

13

Hậu Giang

14

Hưng Yên

15

Khánh Hòa

16

Kon Tum

17

Lâm Đồng

18

Long An

19

Nam Định

20

Ninh Thuận

21

Phú Yên

22

Quảng Ninh

23

Sóc Trăng

24

Sơn La

25

Thái Bình

26

Tuyên Quang

27

Vĩnh Long

28

Yên Bái

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7779/BNN-KTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7779/BNN-KTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2018
Ngày hiệu lực05/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7779/BNN-KTHT

Lược đồ Công văn 7779/BNN-KTHT 2018 thực hiện Nghị định 52/2018/NĐ-CP phát triển ngành nghề nông thôn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7779/BNN-KTHT 2018 thực hiện Nghị định 52/2018/NĐ-CP phát triển ngành nghề nông thôn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7779/BNN-KTHT
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýTrần Thanh Nam
        Ngày ban hành05/10/2018
        Ngày hiệu lực05/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 7779/BNN-KTHT 2018 thực hiện Nghị định 52/2018/NĐ-CP phát triển ngành nghề nông thôn

           Lịch sử hiệu lực Công văn 7779/BNN-KTHT 2018 thực hiện Nghị định 52/2018/NĐ-CP phát triển ngành nghề nông thôn

           • 05/10/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/10/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực