Công văn 783/NGCBQLGD-CSĐTBD

Công văn 783/NGCBQLGD-CSĐTBD năm 2013 báo cáo thực trạng đội ngũ giáo viên Giáo dục Công dân ở cơ sở giáo dục phổ thông do Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 783/NGCBQLGD-CSĐTBD năm 2013 thực trạng đội ngũ giáo viên Giáo dục Công dân phổ thông


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỤC NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 783/NGCBQLGD-CSĐTBD
V/v báo cáo thực trạng đội ngũ giáo viên GDCD ở các cơ sở giáo dục phổ thông

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/thành phố

Thực hiện Quyết định số 1142/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2013 của ngành Giáo dục, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/thành phố báo cáo về thực trạng đội ngũ giáo viên giảng dạy bộ môn Giáo dục Công dân ở các cơ sở giáo dục phổ thông, cụ thể như sau:

- Tổng số giáo viên đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

- Trình độ đào tạo.

- Chuyên ngành đào tạo.

- Độ tuổi của giáo viên.

- Số giáo viên đang giảng dạy đã qua lớp bồi dưỡng về giáo dục pháp luật.

Để thuận lợi cho công tác thu thập số liệu, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tạo đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/thành phố tải file solieuGDCD2013 tại website http://moet.gov.vn, đồng thời gửi cho Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận/huyện và các cơ sở giáo dục phổ thông trực thuộc Sở để thực hiện.

Báo cáo tổng hợp của các đơn vị gửi bằng văn bản về Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, địa chỉ: tòa nhà 8C, ngõ 30 Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và bản mềm qua địa chỉ email [email protected] trước ngày 23 tháng 9 năm 2013.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ với ông Phùng Như Thụy, chuyên viên chính Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, ĐT: 0913522881, email: [email protected].

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Vụ GDĐH, Vụ PC (để p/h);
- Lưu: VT

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Thập

 


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO…………..

BIỂU THỐNG KÊ GIÁO VIÊN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

(Kèm theo công văn số 783/NGCBQLGD-CSĐTBD ngày 19 tháng 9 năm 2013)

TT

Tên Phòng GD/ Trường THPT

Tổng số giáo viên

Trình độ

Chuyên ngành

Độ tuổi

Đã qua bồi dưỡng

Tổng số

Nữ

Dân tộc

Nữ dân tộc

Cao đẳng

Đại học

Thạc sĩ

Tiến sĩ

Văn GDCD

Sử GDCD

GDCD

khác

<=30 tuổi

30 - <= 40

40 - <= 50

50 -    < = 60

Bộ GD&ĐT

Sở GD&ĐT

Phòng GD& ĐT

Khác

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………, ngày           tháng            năm 2013
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 783/NGCBQLGD-CSĐTBD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu783/NGCBQLGD-CSĐTBD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/09/2013
Ngày hiệu lực09/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 783/NGCBQLGD-CSĐTBD năm 2013 thực trạng đội ngũ giáo viên Giáo dục Công dân phổ thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 783/NGCBQLGD-CSĐTBD năm 2013 thực trạng đội ngũ giáo viên Giáo dục Công dân phổ thông
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu783/NGCBQLGD-CSĐTBD
        Cơ quan ban hànhCục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục
        Người kýNguyễn Hải Thập
        Ngày ban hành09/09/2013
        Ngày hiệu lực09/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 783/NGCBQLGD-CSĐTBD năm 2013 thực trạng đội ngũ giáo viên Giáo dục Công dân phổ thông

             Lịch sử hiệu lực Công văn 783/NGCBQLGD-CSĐTBD năm 2013 thực trạng đội ngũ giáo viên Giáo dục Công dân phổ thông

             • 09/09/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 09/09/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực