Công văn 787/CV-LNCĐ

Công văn số 787/CV-LNCĐ về việc thí điểm áp dụng phân bố số cây theo cỡ kính mong muốn để lập và tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý rừng cộng đồng do Cục Lâm nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 787/CV-LNCĐ Thí điểm áp dụng phân bố số cây theo cỡ kính mong muốn để lập và tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý rừng cộng đồng


BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC LÂM NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 787/CV-LNCĐ
V/v: Thí điểm áp dụng phân bố số cây theo cỡ kính mong muốn để lập và tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý rừng cộng đồng

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Cao Bằng, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Gia Lai và Đắc Nông

 

Triển khai thực hiện Quyết định số 1461/QĐ-BNN-HTQT ngày 5/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phê duyệt Dự án “Chương trình Lâm nghiệp cộng đồng 2006 – 2007”, Quyết định 106/2006/QĐ BNN ngày 27 tháng 11 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Hướng dẫn quản lý rừng cộng đồng dân cư thôn, các Kế hoạch hoạt động của Dự án được Bộ phê duyệt và các hướng dẫn của Cục Lâm nghiệp, Ban quản lý dự án Chương trình thí điểm Lâm nghiệp cộng đồng Cục Lâm nghiệp đã cùng với BQL Dự án các tỉnh tổ chức xây dựng Mô hình phân bố số cây theo cỡ kính mong muốn (Mô hình rừng mong muốn) đại diện cho một số trạng thái rừng tự nhiên của cộng đồng trong phạm vi các xã lựa chọn thuộc 10 tỉnh tham gia Dự án.

Tiếp tục triển khai các hoạt động của Dự án Chương trình thí điểm Lâm nghiệp cộng đồng, Cục Lâm nghiệp hướng dẫn áp dụng Mô hình phân bố số cây theo cỡ kính mong muốn đã xây dựng để tiến hành thí điểm lập và tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý rừng cộng đồng ở các xã tham gia Dự án Chương trình thí điểm lâm nghiệp cộng đồng.

Khi áp dụng thí điểm Mô hình phân bố số cây theo cỡ kính mong muốn, cần kết hợp với các chỉ tiêu kỹ thuật và thủ tục khai thác rừng cộng đồng đã ban hành tại công văn số 2324/BNN – LN ngày 21/8/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, các văn bản khác liên quan đến quản lý rừng cộng đồng và đặc thù của địa phương. Sở Nông nghiệp và PTNT, BQL Dự án Chương trình thí điểm Lâm nghiệp cộng đồng tỉnh hướng dẫn cộng đồng tham gia Dự án lập kế hoạch quản lý rừng cộng đồng, trên cơ sở bàn bạc dân chủ có sự hỗ trợ trực tiếp của cán bộ lâm nghiệp và Kiểm lâm trên địa bàn.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, rút kinh nghiệm báo cáo Cục Lâm nghiệp để bổ sung, điều chỉnh, tổng hợp báo cáo Bộ ./.  

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Hứa Đức Nhị (B/C)
- UBND tỉnh thực hiện DA LNCĐ
- BQL DA LNCĐ 10 tỉnh;
- Các Cục: LN, KL;
- BQL DALNCĐ TW;
- Lưu VT, DALNCĐ.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Bình

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 787/CV-LNCĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu787/CV-LNCĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/06/2008
Ngày hiệu lực23/06/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 787/CV-LNCĐ

Lược đồ Công văn 787/CV-LNCĐ Thí điểm áp dụng phân bố số cây theo cỡ kính mong muốn để lập và tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý rừng cộng đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 787/CV-LNCĐ Thí điểm áp dụng phân bố số cây theo cỡ kính mong muốn để lập và tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý rừng cộng đồng
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu787/CV-LNCĐ
       Cơ quan ban hànhCục Lâm nghiệp
       Người kýNguyễn Ngọc Bình
       Ngày ban hành23/06/2008
       Ngày hiệu lực23/06/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 787/CV-LNCĐ Thí điểm áp dụng phân bố số cây theo cỡ kính mong muốn để lập và tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý rừng cộng đồng

            Lịch sử hiệu lực Công văn 787/CV-LNCĐ Thí điểm áp dụng phân bố số cây theo cỡ kính mong muốn để lập và tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý rừng cộng đồng