Công văn 788/TTg-CN

Công văn 788/TTg-CN năm 2019 về chủ trương bổ sung chức năng thương mại vào quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội tại Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 788/TTg-CN 2019 về bổ sung chức năng thương mại quy hoạch chung xây dựng Hà Nội


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 788/TTg-CN
V/v chủ trương bổ sung chức năng thương mại vào QHCXD Thủ đô Hà Nội tại Q. Hoàng Mai, Tp. Hà Nội

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (văn bản số 130/BC-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2019), ý kiến của các Bộ: Xây dựng (văn bản số 1228/BXD-QHKT ngày 24 tháng 5 năm 2019), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3717/BKHĐT-KTĐPLT ngày 05 tháng 6 năm 2019), Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 2637/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 06 tháng 6 năm 2019), Công Thương (văn bản số 3615/BCT-KH ngày 23 tháng 5 năm 2019), Giao thông vận tải (văn bản số 4783/BGTVT-KHĐT ngày 23 tháng 5 năm 2019) về việc chủ trương bổ sung chức năng thương mại vào đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại khu đất thuộc phường Đại Kim, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tiếp thu ý kiến của các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Công thương, Tài nguyên và Môi trường tại các văn bản nêu trên, chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định tại Khoản 10 Điều 29 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch và các quy định pháp luật hiện hành, làm cơ sở để Bộ Xây dựng thẩm định; trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: XD, KH&ĐT, GTVT, CT, TN&MT, NG;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NN, KGVX, QHQT, PL;
- Lưu: VT, CN (3).
Nghĩa

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 788/TTg-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu788/TTg-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/07/2019
Ngày hiệu lực02/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 788/TTg-CN

Lược đồ Công văn 788/TTg-CN 2019 về bổ sung chức năng thương mại quy hoạch chung xây dựng Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 788/TTg-CN 2019 về bổ sung chức năng thương mại quy hoạch chung xây dựng Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu788/TTg-CN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành02/07/2019
        Ngày hiệu lực02/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 788/TTg-CN 2019 về bổ sung chức năng thương mại quy hoạch chung xây dựng Hà Nội

             Lịch sử hiệu lực Công văn 788/TTg-CN 2019 về bổ sung chức năng thương mại quy hoạch chung xây dựng Hà Nội

             • 02/07/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 02/07/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực